(Kommentaren er oppdatert etter den formelle bekreftelsen)

Det var ingen grunn til å være spent foran ansettelsen av ny sjef Norges Bank. Løpet var kjørt da Jens Stoltenberg fortalte statsminister Jonas Gahr Støre at han hadde lyst på jobben.

Her er pressemeldingene:

Jens Stoltenberg utnevnt som sentralbanksjef

Kongelig resolusjon om ny sentralbanksjef

Her er grunnene til at det var liten grunn til å være spent:

  • Utlysningen ble skreddersydd for den mest sentrale Arbeiderparti-politikeren i nyere tid.
  • Finansdepartementet ringte oppsiktsvekkende nok til NATO for å be generalsekretæren søke.
  • Og det hjelper ikke med avsløringer av private herre-middager i kretsen rundt Stoltenberg.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som første gang ble statsråd av - nettopp - Jens Stoltenberg innstiller, og beslutningen fattes av en regjering der Stoltenbergs tidligere personlige rådgiver Hadia Tajik er «settestatsråd» fordi Jonas Gahr Støre er inhabil.

Makta rår, selv om det er et klart flertall på Stortinget mot Jens Stoltenberg, fordi det reduserer den helt nødvendige uavhengigheten Norges Bank må ha til regjeringen.

Les også

Det er mye godt å si om Jens Stoltenberg. Men denne jobben er han uegnet til

Det avgjørende er at Jens Stoltenberg har uformelle bånd som svekker tilliten til at Norges Bank er uavhengig. Det mener både Frp, Høyre, Venstre, KrF, SV, MDG og Rødt - altså et klart flertall blant partiene på Stortinget.

Så sterk motstand blir vanskelig: Stortingsflertallet skeptisk til Jens Stoltenberg

Det har gått to måneder siden jeg markerte sterkt skepsis her i spalten Nett på sak: - Jens Stoltenbergs tette politiske bindinger gjør ham uegnet som sjef for Norges Bank, var min konklusjon.

Den konklusjonen har stått seg, for å si det forsiktig.

Et oppkonstruert argument for NATO-sjefen er at han skal være en sterk leder, og evne å holde Oljefondets leder Nicolai Tangen i ørene. Den argumentasjonen døde da det ble kjent at også Tangen har deltatt i uformelle og til nå hemmelige samtaler om at Jens Stoltenberg kunne bli sjef for Norges Bank.

For ett år siden møttes nemlig Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen i en privat middag hjemme hos jurist, forretningsmann og Arbeiderparti-bakspiller Knut Brundtland (som er sønn av Gro Harlem Brundtland). Et tema som ble drøftet over middagen var Stoltenberg som sentralbanksjef.

- En følelse av kameraderi, sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Les også

Ansettes Jens Stoltenberg mot flertallets vilje, vil det bli oppfattet som kameraderi

Noen av kameratene møttes på nytt i en ny middag hos Knut Brundtland i mai, og da benyttet Nicolai Tangen anledningen til å foreslå for statsminister Jonas Gahr Støre at Jens Stoltenberg kunne bli sentralbanksjef.

Les saken: Støre til TV 2: Nicolai Tangen tok opp Stoltenberg-kandidatur i privat middag hos Knut Brundtland i mai

Jonas Gahr Støre opplyser at han har snakket med både Jens Stoltenberg direkte om stillingen, og også med sin nære venn Knut Brundtland og oljefondssjef Nicolai Tangen.

Politiker overtar Norges Bank

Jeg mener at Jens Stoltenberg er både en dyktig politiker, en sympatisk person og en god leder. Det er kvalifikasjoner som gjør han egnet til en rekke toppstillinger både innenlands og utenlands.

Men det vi nå får er en Arbeiderparti-politiker på toppen av Norges Bank, i en fase hvor sentralbankens uavhengighet er spesielt viktig i starten av en serie rentehevinger og ny diskusjon om å endre reglene for å bruke penger fra Oljefondet.

Les også

En ukjent «dark horse» kan forstyrre hele Norges Bank-krangelen

Det er naivt å tro at de tette båndene mellom Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre er uproblematiske, og ikke kan skape vanskeligheter for Norges Bank som en uavhengig og frittstående sentralbank.

Sånn sett hjelper det ikke at Trygve Slagsvold Vedum var landbruks- og matminister i regjeringen til Jens Stoltenberg fra 2012 til 2013 og arbeidet tett sammen med Stoltenberg for det rødgrønne regjeringssamarbeidet.

Argumentasjonen for å lukke øynene for politiske bindinger og velge Jens Stoltenberg, var først at han skulle holde oljefondssjefen i ørene, og senere Stoltenbergs angivelig store geopolitiske kompetanse. Det ble også argumentert med at han tok en god embedseksamen i økonomi for over 30 år siden.

Dette er, med all respekt, syltynne argumenter:

  • Dersom man ønsker den dyktigste økonomen som en uavhengig sentralbanksjef som kan føre en fri pengepolitikk, er dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Backe den best kvalifiserte.
  • Er det viktig med kunnskap om internasjonale finansmarkeder og evne til å kontrollere Oljefondet, er feltets «dark horse» Jacob Bjorheim den best kvalifiserte. Meg bekjent har ikke Stoltenberg noen praktisk erfaring fra fondsforvaltning.
  • Hvis Norges Bank og Oljefondet skal bli geopolitiske redskaper for den sittende regjeringen, trengs både en ny sentralbanklov og nye retningslinjer for Oljefondet. Og Stortinget sier garantert si nei til på bruke Oljefondet til utenrikspolitikk.

Det er synd for Finansdepartementet og headhunterne, men inntrykket er at vi står igjen med en prosess der resultatet var gitt helt fra starten., der vikarierende argumenter er brukt som skohorn.

På grunn av situasjonen i NATO kan ikke Stoltenberg tiltre før rundt 1. desember.

I mellomtiden rykker dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Backe opp som vikar.

Stoltenberg er utnevnt av et nettverk som bare kaller ham «Jens», som lenge kalte Ida Wolden Backe for «hun andre» og som ennå ikke har oppdaget at det faktisk var enda en sterk søker i feltet.