Om få dager er det ventet at finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil anbefale en kandidat til den viktigste stillingen som sentralbanksjef. I utgangspunktet burde det være en enkel sak.

For første gang i Norges Banks over 200 årige historie er den faglig best kvalifiserte søkeren en kvinne, nemlig dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Backe (48). Hun har en imponerende økonomifaglig bakgrunn med doktorgrad i samfunnsøkonomi, og snart 23 års virke i Norges Bank.

Nå kan du få Nett på sak på e-post! Meld deg på her.

Som tidligere leder for Pengepolitisk avdeling er hun uomtvistelig den beste kandidaten for den viktigste rollen i Norges Bank, nemlig rentefastsettelsen. Det er riktignok ikke en enkvinnesjobb, men som leder av Norges Banks hovedstyre har selvsagt sentralbanksjefen en nøkkelrolle i å utforme pengepolitikken.

Hennes konkurrent er også samfunnsøkonom, men Jens Stoltenberg er først og fremst Arbeiderparti-politikeren som har tette bindinger til dagens statsminister Jonas Gahr Støre og et stort nettverk av politiske kontakter på venstresiden. De siste åtte årene har han vært ute av Norge og fungert som NATO-sjef.

Hvor oppdatert Jens Stoltenberg er på forskningsfronten innen økonomifaget, kjenner jeg ikke til. Det er 35 år siden Jens Stoltenberg tok hovedfag i Sosialøkonomi, og over 30 år siden han arbeidet ett år som økonom i Statistisk sentralbyrå. Økonomifaglig er Ida Wolden Bache klart den best kvalifiserte, selv om Jens Stoltenberg skrev en god hovedoppgave i 1987 og har realkompetanse etter mange år som statsråd og statsminister.

Les også

Blir Jens Stoltenberg ny sentralbanksjef?

Les også

Jens Stoltenbergs tette politiske bindinger gjør ham uegnet som sjef for Norges Bank

Problemet med Jens Stoltenberg er ikke at han ikke har kompetanse til å være sentralbanksjef. Det har han selvsagt. Problemet er heller ikke personen Jens Stoltenberg. Han er godt likt og respektert av de fleste som kjenner ham, og jeg har ingen grunn til å betvile at han vil bli en populær leder internt i Norges Bank.

Den mangeårige Ap-toppolitikerens største problem er det hans tilhengere skryter av - nemlig Jens Stoltenbergs politiske erfaring, nettverk og internasjonale profil. Dette er uten tvil viktig kompetanse i en rekke stillinger (og trolig burde Norge heller brukt Stoltenbergs kjernekompetanse i en viktig internasjonal posisjon).

Men Stoltenbergs politiske nettverk er helt ødeleggende for Norges Banks rolle som en uavhengig institusjon som kan ta politisk upopulære beslutninger på tvers av regjeringens politikk. Det er opplagt at folk vil sette spørsmålstegn ved Norges Banks uavhengighet når toppsjefen er en nær politisk venn av statsministeren. Det er i seg selv et problem, og det blir spesielt tydelig hvis man ser dette fra utlandet.

Internt i Norge vil det også være et vedvarende problem:

  • Når Norges Bank kommer med utspill i tråd med regjeringens politikk, vil kritikerne oppfatte det som at «noen har snakket sammen», slik det eksempelvis skjedde da Jens Stoltenbergs SMS-utveksling med daværende DNB-sjef Rune Bjerke (også tidligere Ap-politiker) under finanskrisen ble problematisert. En slik mistanke er berettighet, for det finnes mange eksempler på at i Arbeiderpartiet - der snakker man sammen på bakrommet.
  • Men problemet oppstår også i tilfeller er Jens Stoltenberg som sentralbanksjef beslutter noe som er på tvers av regjeringens politikk. Da vil det lett bli fremstilt som om junior Jonas Gahr Støre blir satt på plass av senior Jens Stoltenberg.

Poenget er at alle beslutninger vil bli tolket med bakgrunn i Stoltenbergs politiske historie.

En rekke politikere og kommentatorer som har støttet Jens Stoltenbergs søknad offentlig, har selv politisk erfaring fra Stoltenbergs nærhet eller er med i samme nettverk. De må tillegges mindre vekt.

Andre har funnet på kreative argumenter som at vi må velge Jens Stoltenberg fordi han kan holde Oljefondets direktør Nicolai Tangen i ørene. Det argumentet er både syltynt og kjønnsdiskriminerende. Syltynt fordi det uten grunnlag påstår at vi har en uregjerlig oljefondsjef - kjønnsdiskriminerende fordi det implisitt sier at en 48-årig kvinne med lang erfaring fra Norges Bank ikke vil ha autoritet.

Skulle likt å se det samme argumentet anført i saker der det ikke blir brukt til å markedsføre en person i nettverket.

Slik saken nå har utviklet seg, finnes bare en løsning som kan skape ro - og det er at Jens Stoltenberg trekker søknaden sin, og sparer regjeringen for en ny Norges Bank-tabbe.

Tidligere finansminister Siv Jensen er prinsipiell og glassklar i sin anbefaling: Velg Ida

Den tidligere partilederen for Fremskrittspartiet setter ord på en uro som finnes i mange partier: - Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg er begge kompetente kandidater til stillingen som sentralbanksjef, men den ene vil være en betydelig trussel for det norske omdømmet og for tilliten og troverdigheten til Norges Bank. Valget er enkelt: Det må bli Ida, skriver hun i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski: - Det er uheldig at det vil kunne spørsmål ved bindinger, både til regjeringen og til statsministeren. Det vil ikke være mulig å unngå.

Høyre-leder Erna Solberg har oppfordret til en diskusjon blant jusseksperter, markedet og markedsaktører om hvordan man «..vil oppleve å få en markant politiker fra et regjeringsparti som Norges Bank-sjef».

Høyres nestleder Tina Bru er derimot klar på at Jens Stoltenberg ikke bør bli sentralbanksjef: – Min personlige mening er at debatten de siste månedene har vist at det hersker for mye tvil om hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank, til at det vil være en klok utnevnelse, sier hun til DN.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi mener det er et viktig prinsipp at sentralbanken er uavhengig fra regjering og Storting. - I tillegg kommer de nære båndene Stoltenberg har til statsminister Jonas Gahr Støre. Ikke bare er han inhabil ved selve ansettelsen, men han vil også være inhabil i andre forhold som gjelder Norges Bank og oljefondet, hvor sentralbanksjefen er styreleder, sier Limi.

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn er skeptisk til det han kaller usedvanlig tette bånd: – Det er viktig at alle i inn- og utland har tillit til at rentefastsettelse, disponering av oljefondet og andre ting skjer uavhengig av regjeringen. Det handler ikke bare om en reell uavhengighet, men også en oppfattet uavhengighet. Da vil det å ha så tette bånd til regjeringen ha betydelige utfordringer.

MDGs Rasmus Hansson peker på at Stoltenberg er en klassisk oljeøkonom som henger fast i oljlebobla, og at han derfor ikke bør få jobben.

Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen har foreløpig nøyd seg med å si at prosessen må være ryddig og åpen, og at Stoltenbergs kvalifikasjoner må vurderes opp mot de øvrige kandidatenes.

Jeg har til nå ikke sett én saklig innvending mot Ida Wolden Baches kandidatur. Hun er økonomifaglig best kvalifisert, har solid autoritet i Norges Bank, og kan bli landets første kvinnelige sentralbanksjef som beste kandidat, etter en ryddig prosess.