Tirsdag morgen ble det kjent at han har søkt på den ledige jobben, og blitt oppfordret til å gjøre det.

Det beste hadde vært om den tidligere Ap-politikeren sa offentlig at han ikke er søker til stillingen som sjef for Norges Bank.

Statsminister Jonas Gahr Støre burde satt vennskap til side og stagget kreftene som åpnet for Ap-forgjengeren Jens Stoltenberg som ny norsk sentralbanksjef.

Tilhengerne argumenterer med at Stoltenberg har lang politisk erfaring, men overser at akkurat dette er det viktigste argumentet for at ikke bør bli sjef for Norges Bank.

Nettopp sentralbankens uavhengighet er lovfestet og går som en rød tråd gjennom Norges Banks historie.

Atskillig svakere personlige bindinger var et argument som ble brukt mot Nicolai Tangen da hanville bli avdelingsleder i banken, nærmere bestemt leder for Oljefondet.

For norsk økonomi er det ekstremt viktig at Norges Bank er uavhengig av politikerne. Dette lå til grunn allerede da Norges Bank ble etablert i 1816 og lagt til Trondheim. Den gang var hovedmotivet å hindre at politikerne trykket flere penger for eksempelvis å føre kriger.

I moderne tid er det viktigste prinsippet at Norges Bank kan sette opp eller ned rentene uansett om det passer statsministeren eller ei.

Den økonomiske historikeren Gunhild J. Ecklund ved Handelshøyskolen BI mener påpeker at gjennom en slik organisering «...kan politikere gjennom en uavhengig sentralbank hindre seg selv i å føre en politikk som gir gevinst på kort sikt, men er skadelig i det lange løp».

Dette er viktig fordi Norges Bank i kritiske situasjoner må kunne ta beslutninger som regjeringen er uenig i - eksempelvis å sette opp renten. En sentralbanksjef må kunne gi råd som går på tvers av ønskene til statsministeren, og fremføre kritikk av uansvarlig økonomisk politikk.

For Stortinget har denne uavhengigheten vært viktig, og den går som en rød tråd gjennom hele lovverket.

Det er selve poenget med en sentralbank at den skal opptre fritt i forhold til regjeringen når den treffer beslutninger eller kommer med økonomiske råd.

Like viktig: Finansmarkedene må ha tillit til denne uavhengigheten, og det burde ringe en bjelle når statsminister Jonas Gahr Støre må erklære seg inhabil i en eventuell ansettelse.

I klartekst er altså statsminister Jonas Gahr Støre for tett knyttet til Jens Stoltenberg til å ansatte ham, men etterpå skal det - mirakuløst - oppstå en uavhengighet?

Venstres tidligere statsråd Sveinung Rotevatn sier det helt presist: - Jeg er skeptisk til Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Det har ingenting med hans faglige kvalifikasjoner å gjøre, men med uavhengighet. Norges Bank er ikke en hvilken som helst underliggende etat, men en institusjon som er avhengig av tillit og uavhengighet i sine beslutninger, sier han til Dagens Næringsliv, og legger til at «det selvfølgelig er slik at en kandidat med særdeles tung partibakgrunn vil gjøre at det kan stilles spørsmål ved uavhengigheten».

I dette tilfellet er båndene enda tettere.

Statsminister Jonas Gahr Støre og tidligere statsminister Jens Stoltenberg har vært nære venner og partifeller i mange tiår. I tillegg har Gahr Støre hatt Stoltenberg som sjef i mange år. Normalt er det nok at folk stiller spørsmål til habiliteten for at den skal være et problem.

I dette tilfellet er det ikke bare løse spørsmål, men solid funderte innvendinger.

Sentralbankens uavhengighet er ikke bare jus og politikk - men også økonomi og administrasjon.

Det er en uting å politisere forvaltningen - byråkratiet skal være fritt, faglig og uavhengig av politiske strømninger.

Den grunntanken utfordres når eks-politikere får ledende stillinger foran bedre faglig kvalifiserte søkere.

Norges Banks visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den klare faglige favoritten, og vil kunne bli landets første kvinnelige sentralbanksjef - et ikke totalt uvesentlig poeng etter 205 års virksomhet.

Les mer: Økonomer tror på Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef

Økonomifaglig er Ida Wolden Bache vesentlig mer kvalifisert enn Jens Stoltenberg: Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo - og har arbeidet i ledende stillinger i akademia, privat næringsliv og Norges Bank de siste 25 årene.

Det er 33 år siden Jens Stoltberg studerte økonomi, og de siste 30 årene har han vært politiker på heltid - først som statsråd i flere departementer, senere som statsminister i flere perioder - sist fra 2005 til 2013.

Økonomifaglig er Ida Wolden Bache klart sterkest - Jens Stoltenbergs styrke er ikke fagøkonomi, men imponerende erfaring med politisk styring.

Problemet er bare at Stoltenbergs fremste egenskap også er det beste argumentet for at han er uegnet som sentralbanksjef.

Dagsavisen, som historisk har stått Arbeiderpartiet nært, mener at Jens Stoltenberg er den beste sentralbanksjefen Norge kan få.

Argumentasjonen er pussig: - Norges nye sentralbanksjef bør med andre ord ha ekstremt god politisk teft, tung økonomisk kompetanse, god forståelse for klimaspørsmål og global økonomi, og pondus og autoritet - både nasjonalt og internasjonalt - som kan matche og trumfe Nicolai Tangen, skriver avisen på lederplass, der de erkjenner at det vil være en forbigåelse av den svært dyktige sentralbanksjefen Ida Wolden Bache, som er formelt langt bedre kvalifisert.

  • Når Dagsavisen vil sette alle prinsipper til side og velge en mindre faglig kvalifisert mann foran en kvinne, så lukter det partiansettelse.
  • Når statsminister Jonas Gahr Støre vil erklære seg inhabil til å være med på ansettelsen, så viser det altfor tette politiske bånd.

Konklusjonen burde være enkel: Tidligere statsminister og Ap-politiker Jens Stoltenberg har mange gode egenskaper, men hans tette bindinger til regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre gjør ham uegnet som sentralbanksjef.

Dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er best faglig kvalifisert, og ingen stiller spørsmål til hennes habilitet og uavhengighet.

Nå er det på tide å ansette en kvinnelig sentralbanksjef og første skritt er å sørge for at Ida Wolden Bache ikke lar seg presse til å la være å søke.

Norge kan ikke ansette sentralbanksjef fordi noen har snakket sammen på bakrommet.

PS! Hva mener du? Fortjener NATO-sjef Jens Stoltenberg en ledende retrettstilling når han kommer tilbake til Norge, eller er han for tett knyttet til dagens statsminister? Skriv et debattinnlegg!