Drapet på 33 år gamle Sarah Everard i London i mars i år skapte både sinne og frykt blant britiske jenter og kvinner. Saken inneholdt nemlig elementer de kunne kjenne seg igjen i. Følelsen av å være utrygg når du går alene hjem om kvelden og frykten for å bli overfalt.

Mange kvinner tok til sosiale medier for å dele egne historier om å ikke føle seg trygg i eget lokalmiljø, hvordan det er å være kvinne på byen og det å komme seg hjem alene om kvelden.

Les også: Den norske regjeringen har bestemt at jeg ikke skal få treffe kjæresten min

Poster med Text Me When You Get Home trendet i sosiale medier, og jenter og kvinners sikkerhet i det offentlige rom fikk igjen sin rettmessige plass på dagsorden.

Men hva skjer nå når den digitale oppmerksomheten rundt temaet har dabbet av? Er vi tilbake på samme spor som tidligere? Hvor lenge må vi vente før jenter og kvinner er trygge i gatene?

Nærmest uendret situasjon siden 2006

Nesten halvparten av verdens kvinner føler seg utrygge når de går ute om kvelden og natten, ifølge en rapport fra Equal Measures 2030-partnerskapet, som Plan International er en del av.

Tallet på kvinner som føler seg utrygge er nærmest uendret siden 2006. Faktisk har kvinners oppfatning av hvor trygt det er å gå ute om kvelden forverret seg fra 2006 til 2018 i nesten halvparten av de 129 landene som er med i studien.

Et av delmålene i FNs bærekraftsmål 11, som handler om å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn, går ut på å sørge for at kvinner og barn skal ha tilgang på trygge, offentlige rom innen 2030.

Med den nåværende fremdriftstakten vil vi ikke nå dette målet før i år 2179. Det er mer enn seks generasjoner til.

Det er helt uakseptabelt.

Trygge byer, nå

– Når solen går ned må jentene holde seg inne, forteller den 14-år gamle jenta Sweetie fra India, som Plan har snakket med.

I storbyen Dehli, der hun bor, er det få gatelys og kjønnsbasert vold og overgrep er vanlig. Hun forteller at hun er redd for å gå ute om kvelden og at berusede menn i gatene er et stort problem for jenters sikkerhet.

Innen 2030 er det ventet at 60 prosent av verdens befolkning vil bo i byer, hvorav 700 millioner er jenter. Samtidig rapporteres det flere steder i verden om en økende grad overfall, overgrep og seksuell trakassering som rammer jenter og kvinner. Jenters sikkerhet må prioriteres.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Jenter må konsulteres i byplanlegging slik at deres behov er ivaretatt, vi må sørge for at det finnes åpne og trygge steder for ungdom, investere i et kollektivtilbud fritt for seksuell trakassering, styrke rapporteringssystemer, som hjelpetelefoner, for seksuell trakassering, gjennomføre offentlige holdningskampanjer mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminering, styrke lovgiving som slår hardt ned på alle former for vold mot kvinner og ta tak i underliggende årsaker til kjønnsbasert vold, som jenters rettigheter og likestilling.

Det gagner alle å investere i trygge byer for jenter. Trygge byer bidrar til bevegelsesfrihet, samfunnsdeltakelse og beskyttelse, som igjen gir økonomisk vekst og sikkerhet for alle.