Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanepakke fire: Arbeiderpartiet sporer av

Med forsøket på å avspore jernbanepakke fire viser de rødgrønne at de ikke omsetter sine visjoner til praktisk politikk. Det er kun festtaler og forhandlingsutspill.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

I sin sedvanlige motstand mot alt som kommer fra Brussel, griper Nei til EU og deres likesinnede partier enhver anledning for å undergrave Norges europapolitikk. Denne gangen er det møtet i EØS-komiteen på fredag som tilsynelatende byr på en anledning for å stanse Jernbanepakke fire.

Prosessen for å få Norge inn i dette samarbeidet har vært lang og kronglete, ikke minst fordi motstanderne har forsøkt alle tenkelige avsporinger. Sannheten er at jernbanepakken vil være et gode for landet vårt.

Vi skal ikke reise mindre, men mer miljøvennlig

Norsk jernbane skal fortsatt styres av norske myndigheter, og Høyesterett har gitt regjeringen medhold i at overføringen av myndighet til EU her er begrenset. Et felles regelverk vil likevel gjøre det enklere å skape en god og sammenhengende jernbane på tvers av Europa.

Koblingen EUs fjerde jernbanepakke gir oss til kontinentet, og vil derfor være avgjørende for at vi skal kunne utvikle jernbanen som et reelt grensekryssende alternativ. Med vår beliggenhet i ytterkanten av Europa, mener vi det er ekstra viktig at vi er en del av denne satsingen.

Samarbeidet om jernbane på tvers av landegrensene handler om effektiv person- og godstransport, men også om å kutte utslipp. God klimapolitikk kombinerer utvikling med reduserte utslipp. Vi skal ikke reise mindre, men vi må reise mer miljøvennlig, og nå satser EU stort på å utvikle et grensekryssende jernbanetilbud.

Forunderlig av Arbeiderpartiet

Det er ikke uventet at Nei til EU, Senterpartiet og SV lanserer tanken om å spenne ben på den siste behandlingen i EØS-komiteen. Det er mer forunderlig at Arbeiderpartiet stemmer i, et parti som i posisjon har lagt stor vekt på et nært samarbeid med Europa gjennom EØS-avtalen.

Norsk deltagelse i EUs fjerde jernbanepakke er vedtatt av Stortinget, og det er naturlig at regjeringen følger opp dette vedtaket. Vi har ikke tradisjon for å drive omkamp på denne type vedtak i Norge, noe Arbeiderpartiet tidligere har vært en garantist for. Det vil skape en uforutsigbarhet og usikkerhet i vårt samarbeid med EU, som ikke vil tjene norske interesser.

Taktisk grep?

EU og EØS-motstanden i SV og Senterpartiet er åpenbart en utfordring for Arbeiderpartiet. Slik sett kan en omkamp om jernbanepakke fire være et taktisk grep i forkant av sonderingene i Hurdal. Regjeringens oppgave er ikke å ta slike politiske hensyn, men å gjennomføre det Stortingsflertallet har vedtatt.

Les mer fra Norsk debatt

Vi er svært tilfreds med at Norge deltar i fjerde jernbanepakke, og vil ikke sette den i spill. De rødgrønne partiene har tidligere snakket varmt om hvordan tog må bli et alternativ til fly, ut fra klimahensyn. Med dette siste forsøket på å avspore jernbanepakken viser de igjen at de ikke omsetter sine visjoner til praktisk politikk. Det er kun festtaler og forhandlingsutspill.

Kommentarer til denne saken