Det er ikke den norske regjeringen sin feil at en global pandemi har brutt ut i hele verden. Men det er staten som velger hvordan de ønsker å hjelpe sitt land best mulig. Til nå har ikke staten hjulpet befolkningen slik den skulle ha gjort, og blant annet studenter og elever som er avhengig av støtte fra lånekassen får svi for det.

Når vi skulle gå i lockdown for å starte en nasjonal dugnad for å få ned smittetallene, var det ikke studentene som var på byen eller alle privatfestene alle snakker om. Studentene var med i fronten av dugnaden om å få ned smitten, slik at de kunne gå tilbake til fysisk undervisning så fort som mulig.

Denne pandemien har vært utrolig krevende for landet økonomisk, og treffer studentene enda hardere. Da blir det ikke bedre av at staten kommer med elendige krisepakker, en dagpengeordning som så å si ikke eksisterer og at studentene får beskjed om å skaffe seg jobb, når det allerede før pandemien var en utfordring.

Den såkalte «krisepakken» staten har kommet med treffer ikke like bredt som Hassan påstår. Den treffer kun de som har mistet jobben og fungerer mer som lån, enn stipend. Det er for dårlig.

Les saken her: Nei, studentene overlates ikke til seg selv

Når studentene hadde vært i spissen for den nasjonale dugnaden for å få ned smitten, var det igjen de som ble kritisert mest. Fortell meg, var det studentene som reiste ut av landet fordi «de bare måtte til syden»? Nei. Så ikke legg det over på studentene som blant annet sto over sine fadderuker for den nasjonale dugnaden.t

Pengene kom for sent

Når denne krisepakken omsider kom, hadde det gått for lang tid. Det har resultert i at mange studenter måtte droppe ut. Ordningen skulle kommet lenge før, slik at studentene kunne ha fortsatt på studiene sine så normalt som mulig.

Studentene som studerer har i stor grad flyttet hjemmefra for å studere. For mange studenter er det umulig å flytte hjem og samtidig fortsette på studiet de har valgt. Da er det ekstra vanskelig økonomisk når de ikke får en ordentlig krisepakke, dagpenger eller en bedre stipendordning.

Boligprisene forblir de samme om det er en pandemi eller ikke, og man trenger fortsatt mat og har regninger å betale. Som student uten arbeid, er dette nesten umulig å få til. Stipendet strekker seg bare til en viss grad.

Som Hassan selv skriver, så kommer krisepakken med «et viktig tilleggslån for studenter som har mistet arbeidsinntekt, hvorav 40 prosent blir omgjort til stipend».

Å gi studentene mer lån er for dårlig - kom heller med en bedre stipendordning!

Les også: Hvem tør å få barn nå?

Studentene har ikke bare blitt nedprioritert på det økonomiske. Rett etter jul ble universiteter og høyskoler stengt ned altfor seint for at det skulle ha noe betydning for hjemreisende studenter, samtidig som det ikke var like mye smitte på steder som Tromsø. Til og med en rekke rektorer i UH-sektoren forteller i et debattinnlegg i VG den 5. januar at «studenter må ikke nedprioriteres!».

Men det er ikke bare studentene på høyere utdanning som sliter økonomisk under pandemien. Det er også elevene på videregående skole som er borteboere og avhengige av bostøtte fra lånekassen. For der studentene sliter, sliter i hvert fall elevene. Om ikke studentene får seg jobb, hvordan skal elevene på hybel få det da?

Poenget er at både studentene og elevene som er avhengig av støtte fra lånekassen blir helt borte i dagens prioriteringer. Ja, noen kan få støtte hjemmefra. Men det gjelder ikke alle. Noen familier var og er kanskje lavinntektsfamilier som er hardt preget økonomisk av pandemien, og har ikke mye ekstra å rutte ut med selv. Man kan ikke forvente at alle får økonomisk hjelp hjemmefra.

Les også: Hvorfor skal vi studenter bli gjeldsslaver i pandemien?

Lån burde være siste løsning

Samtidig som studentene får lån som en form for krisepakke, kommer det stadig frem at bedrifter får støtteordninger. Disse støtteordningene er uten krav på tilbakebetaling eller uten noe utbyttestopp. Det kommer ofte frem at flere bedrifter har misbrukt slike støtteordninger. En av dem er Kristiansand Dyrepark.

Klassekampen meldte om at dyreparken fikk 12 millioner i støtte for å opprettholde driften, men at de tok 10 millioner ut i utbytte. Det skal ikke være noe økonomisk vinning for eierne i større bedrifter å få koronakrisepakke, samtidig som en del studenter dropper ut av studiene sine grunnet en manglende krisepakke for alle studenter. Da burde disse midlene heller gått til studentene, hvor staten vet de trengs.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Som tidligere nevnt mener vi at det at å nærmest tvinge på studentene mer lån er for dårlig. Men om det er eneste utvei, så burde studentene hvert fall få en lav rente på disse lånene.

Det at de sliter økonomisk og trenger mer støtte, burde ikke gi dere en idé hvor dere mener dere kan tjene på det senere i framtiden.

Lån burde være aller siste løsning, for studentene bør heller får en full stipendordning. Hvorfor skal studentene sitte i mer gjeld, når de trenger økonomisk hjelp fra staten?

Alt i alt mener vi at staten må komme på banen for å gi hjelpen studentene fortjener, og ikke minst slutte å komme med unnskyldninger og krisepakker som ikke er så bra som de sier at de er. Når studentene har hørt på det dere har sagt og vært en stor faktor for de nedadgående smittetallene, burde dere belønne dem istedenfor å straffe dem.

Studentene trenger en krisepakke som faktisk treffer bredt, en stipendordning som faktisk hjelper studentene med å kunne studere, og en stat som virkelig heier på studentene i denne situasjonen.

Ikke krisepakke som gir dem mer gjeld, mer skyld og som er en stor faktor i at årets studenter dropper ut.

Ikke vær kjipe - kom med hjelpen de faktisk trenger.