De siste dagene har Nettavisen og andre Amedia-aviser publisert resultatene av en stor meningsmåling om Arbeiderpartiets politikk og ledelse.

Over 3.300 respondenter har svart på undersøkelsen, som er gjennomført av InFact. Utvalget er så stort at de nasjonale funnene er ganske presise, mens det er større feilmarginer på fylkesnivå.

Les også: Brutale tall: LO-medlemmer vender Jonas Gahr Støre ryggen

Feilmarginene er likevel en mager trøst, siden oppslutningen stort sett er elendig over hele landet. Arbeiderpartiet får 14,3 prosent oppslutning i Oslo, og det tallet er basert på 309 respondenter.

Det gir en feilmargin på 3,9 prosent, men usikkerheten er en mager trøst: Med 95 prosent sikkerhet ligger det virkelige tallet mellom 10 og 18 prosent, og begge deler meget svakt.

De landsomfattende resultatene er derimot svært robuste og baserer seg på mer ganger flere respondenter enn normalt i partimålinger. En oppslutning på 18,4 prosent er en nedgang på 9,0 prosentpoeng siden forrige valg, og peker mot at partiet mister 16 av sine 49 representanter på Stortinget.

Meningsmålingen er utvilsomt en smell for både partileder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Sistnevnte kan vise til at det er en stortingsmåling og at han ikke er på valg. Det er korrekt. Men Raymond Johansen er samtidig partiets mest profilerte politiker i hovedstaden, sitter i sentralstyret og ble lansert som alternative partileder denne uken. Og da blir det relevant å se om det er begeistring eller ikke for Arbeiderpartiet i Oslo. Svaret er altså nei, feilmargin eller ei.

Jonas Gahr Støre sitter trygt

Med dårlige meningsmålinger er det ikke rart om det pipler opp misnøye med partilederen, men tallene viser faktisk at Jonas Gahr Støre har en relativt god stilling blant Arbeiderpartiets velgere: Bare 11,1 prosent av dem mener at Gahr Støre gjør en dårlig eller svært dårlig jobb - mens 49,2 prosent mener han gjør en god eller svært god jobb.

Ser man på velgerne generelt, mener 36,8 prosent at han gjør en dårlig eller svært dårlig jobb - mens 22,1 prosent mener han gjør en god eller svært god jobb.

Grovt regnet deler velgerne seg i tre omtrent like store grupper - de som mener Arbeiderpartiet bør bytte partileder i april, de som vil at Jonas Gahr Støre skal bli sittende og de som ikke vet. Det er altså ikke noe folkekrav om å kaste Ap-lederen.

Ingen reelle utfordrere internt

Undersøkelsen dokumenterer at Jonas Gahr Støre ikke trenger å frykte noen interne utfordrere med mindre NATO-sjef Jens Stoltenberg får ønske om et comeback i norsk politikk.

Nestleder Hadia Tajik peker seg ut med mest støtte internt, foran Raymond Johansen og langt foran Bjørnar Skjæran. Heller ikke LO-leder Hans Christian Gabrielsen har noen stor tilhengerskare foreløpig.

Misnøye i distriktene og i LO

Sett med rødgrønne øyne er det mest negative at nesten halvparten av Senterpartiets velgere (og et stort flertall av de som har en mening), mener at Arbeiderpartiet bør bytte partileder.

Mer urovekkende for Arbeiderpartiet er at misnøyen med Jonas Gahr Støre i grove trekk blir sterkere desto lengre man kommer fra Oslo og Østlandet.

Gallupen har også spurt LO-medlemmene hva de mener, og hele 40,2 prosent av dem mener at Arbeiderpartiet bør bytte partileder på landsmøtet i april. Bare 30,2 prosent svarer nei, og misnøyen er faktisk ørlite større i LO enn i resten av befolkningen.

Hva er problemet da?

Noen av Jonas Gahr Støres kritikere hevder at han er en forkledd Høyre-mann, andre mener han drar partiet for langt til venstre, atter andre mener at han er uklar og utydelig. Men tallene viser altså at han faktisk står ganske greit i partiet.

Tidligere nestleder i LO, Jan Balstad, gjestet podcasten Stavrum & Eikeland denne uken. Hans analyse er at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet står for dem samme politikken, men at problemet er at mange velgere ikke opplever at partiet forstår problemene de har, eller har løsninger på dem.

For å teste en slik hypotese spurte vi de 3.300 respondentene om hva de mener om Arbeiderpartiets politikk på ulike felt: Distriktspolitikk, innvandring, olje og klima og privat vrs offentlig virksomhet.

Distriktspolitikken fikk ikke uventet helslakt blant Senterpartiets velgere og blant velgerne langs kysten fra Møre og Romsdal til Troms og Finnmark.

Olje- og klimapolitikken fikk hard medfart blant Rødts og MDGs velgere, samt fra høyresiden. Det er ikke overraskende, og viser kanskje at Arbeiderpartiet oppfattes som et kompromissparti som ikke begeistrer noen på det området.

Misnøyen med innvandringspolitikken er relativt utbredt over hele landet, og det er nesten tre ganger som mener den er svært dårlig i forhold til dem som mener den er svært god.

På disse tre områdene var vi ute etter å kartlegge misnøye og entusiasme med Arbeiderpartiets politikk, og et funn står tydelig frem: Selv ikke blant partiets medlemmer er det mange som mener at politikken er svært god på disse tre områdene.

Det finner vi derimot på spørsmålet om privat versus offentlig virksomhet. Der er det tilløp til stor tilfredshet i partiet. Hele 63,5 prosent av Ap-velgerne mener at politikken er god eller svært god.

Problemet er en politikk som ikke begeistrer

Med 18,4 prosents oppslutning i landet og 14,3 prosent i Oslo (med større feilmargin) er det utvilsomt krise i Arbeiderpartiet åtte måneder før valget. Men det er helt utenkelig at landsmøtet vil kaste Jonas Gahr Støre, og undersøkelsen tyder ikke på at partiet vil tjene på å bytte ham ut med noen av de lanserte - og ulanserte - alternativene.

Det finnes rett og slett ikke noe quick fix, og det åpner for kaos på rødgrønn side etter valget. Senterpartiet vil ikke regjere med SV. Rødt krever en forpliktende samarbeidsavtale med regjeringen, mens Arbeiderpartiets mektigste i Trøndelag - Tore Sandvik - i dagens Klassekampen tar til orde for en regjering av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Problemet er at Arbeiderpartiet vil gå svekket inn i forhandlinger om regjeringsmakt hvis de lander på 18-20 prosent nasjonalt. Det er bare å se på Oslo-politikken for å vurdere hvordan SV, MDG og Rødt vil utnytte en slik situasjon.

En oppslutning på 14,3 prosent (med feilmarginer) tyder ikke på at det lokalpolitiske samarbeidet i Oslo har skapt særlig begeistring foran stortingsvalget i september.

PS! Hva mener du? Er det politikken til Arbeiderpartiet eller partileder Jonas Gahr Støre som har skylden for fallet på meningsmålingene? Skriv et leserbrev!