Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Utenriksministeren har rett i at de to «styringspartiene», Høyre og Arbeiderpartiet, er skjønt enige om hovedlinjene i norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Ine Marie Eriksen Søreide (H) eller Anniken Huitfeldt (Ap)? Et fett - i det store og hele.

Men når det gjelder EØS-avtalen tar Huitfeldt feil. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt er motstandere av EØS-avtalen. Til sammen fikk disse partiene 25,8 prosent av stemmene ved stortingsvalget. Det sitter 169 representanter på Stortinget, 49 av dem er EØS-motstandere. Nesten en tredel.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I tillegg tilhører mange av representantene gruppa tvilere. Landsmøtet i Fremskrittspartiet sier det for eksempel sånn: «Norges handel med EU skal styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles

Legg til at store deler av norsk fagbevegelse har et mildt sagt tvisynt forhold til EØS-avtalen. Den siste LO-kongressen var delt omtrent på midten, og lederen for Fellesforbundet (140.000 medlemmer), Jørn Eggum, sier det sånn: «Fellesforbundet vil ha en full utredning av EØS-avtalen. Vi må også se på alternativer.»

I gallup sier et klart flertall i folket ja til EØS-avtalen. Men folket er, meg bekjent, aldri blitt forelagt alternativene «full utredning/se på alternativer».

Her kan du lese flere innlegg av Arild Rønsen

De juridiske og demokratiske problemene knytta til EØS-avtalen er udiskutable. Gjennom avtalen binder Norge seg til nærmest slavisk å følge et avtaleverk som stadig endres, og som vedtas i møter der Norge ikke har adgang.

Et demokratisk problem? Selvfølgelig - helt uavhengig av om du mener Norge burde være medlem i EU eller ikke. Med EØS-avtalen har Norge blitt et lydrike. Om vi var medlem i EU, hadde vi i det minste hatt stemmerett!

Les også: Utvid EØS-avtalen - for norsk naturs skyld!

Spenningene rundt EØS-avtalen fins først og fremst i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre kan ikke overse forbundsleder Jørn Eggum, og Eggum er bundet av landsmøtevedtaket i Fellesforbundet som krever «full utredning av EØS-avtalen».

Jonas Gahr Støre framholder stadig at Norge har stort «handlingsrom» innafor EØS-avtalen. Han har mulighet til å vise sannhetsgehalten i dette i nær framtid. Rett før det forrige Stortinget gikk fra hverandre, stemte nemlig Arbeiderpartiet sammen med Rødt, SV og Senterpartiet mot å innlemme Norge i EUs jernbanepakke 4. Den avtalen som lovfester at jernbanedriften skal privatiseres/settes ut på anbud.

I dagens storting har motstanderne av Jernbanepakke 4 soleklart flertall. 97 stemmer.

Les mer fra Norsk debatt

Som noe av det siste hun gjorde som statsminister, brukte Erna Solberg sin rett til å undertegne Jernbanepakke 4. «Umusikalsk», mener mange. Men gjort er gjort.

Dermed vil mange måle Jonas Gahr Støre på hans «handlingsrom». Greier han å forhandle Norge ut av Jernbanepakke 4 - en avtale han og hans parti er motstander av?