En viktig sak i valgkampen er om det har noe å si at Norge kutter sin daglige eksport av 1,7 millioner fat olje og gass, eller om dette markedet umiddelbart blir overtatt av udemokratiske regimer som Russland og Saudi-Arabia.

Norge vil tape 600 milliarder kroner i årlige inntekter, og motstanderne frykter at det betyr mer penger til diktaturer som daglig bryter menneskerettighetene, uten at verden får mindre klimagassutslipp.

Nå har de fått støtte fra en ny rapport Rystad Energy har laget for Norsk olje og gass, og det liker jurist, korrupsjonsjeger og De Grønne-politiker Eva Joly så dårlig at hun forsøker seg som oljeekspert.

«Jeg sier ikke at hver påstand er feil. Jeg sier til og med at hver påstand er riktig. To og to er jo fire her også». Eva Joly til Dagbladet Børsen.

Tilhengerne av norske oljekutt viser til en skrivebordsanalyse fra 2013, mens motstanderne fester mer lit til rapporten Rystad Energy har utarbeidet for Norsk olje og gass.

Jeg har lest begge rapportene, og mener at Rystad Energy-rapporten er overbevisende. Den baserer seg på tunge databaser om forholdet mellom pris og etterspørsel, er åtte år nyere, og underbygger godt at kutt i norsk oljeeksport vil føre til høyere utslipp i verden.

Les også

Kutt i norsk oljeeksport er helt sikkert rådyrt - mens klimaeffekten er tvilsom

Årsaken er at det aller meste av den norske oljen vil bli erstattet av olje produsert med høyere CO2-utslipp, og at norske produksjonskutt også vil stenge for klimavennlig norsk gass (som erstatter kull) i Europas kraftmix.

Les mer her: Omstridt oljerapport spår økte utslipp ved kutt i norsk gass

Rystad Energy har arbeidet på dette feltet i 17 år, har kontorer over hele verden og er ledet av Jarand Rystad - tidligere McKinsey-ekspert og ifølge Financial Times en av de mest siterte oljeanalytikerne i verden.

Men juristen Eva Joly vet bedre: - Denne lille studien her er veldig enkel. Jeg tror den kunne vært skrevet av studenter på andre året på BI eller Handelshøyskolen. Det er ikke en ordentlig vitenskapelig studie. Det er bare en liten Power Point-presentasjon, som ikke er særlig imponerende, sier hun til Dagbladet Børsen.

De Grønne-politiker Eva Joly liker ikke analysen, og hun er i sin fulle rett i å påpeke at den er utarbeidet for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

Men det blir for billig med mistenkeliggjøring som ikke underbygges av en faglig kritikk.

Joly er bekymret for klimagassutslipp og menneskeforsterkede klimaendringer, men det gir henne ikke noe fripass til å underkjenne den faglige dyktigheten til Norges kanskje fremste miljø på dette feltet.

Det er ukjent hvor mye tid juristen og De Grønne-politikeren har brukt på rapporten. Men det hun karakteriserer som «en liten Power Point-presentasjon» er en rapport på 52 sider, tettpakket med data.

Siden ingen vet på forhånd helt nøyaktig hvordan olje- og gassmarkedet vil reagere, har Rystad Energy publisert flere scenarier og forteller ryddig og åpent hva de har basert sine analyser og konklusjoner på.

Det er et rimelig krav at motstanderne er like ryddige, slik at politiske uenighet ikke diskuteres med alternative fakta, for å låne et begrep fra Donald Trumps informasjonsrådgiver. Som kjent betyr det ikke andre fakta, men fakta som er alternative til virkeligheten.

Rystad Energys rapport har data og analyser som lar seg etterprøve og kritisere. Den har ikke status som en fagfellevurdert forskningsrapport - naturlig nok, siden en slik prosess kan ta flere år. Men den er et stykke fra en studentoppgave på Power Point, for å si det forsiktig.

Tilbake til Joly, som i intervjuet står fast på at dette er manipulasjon, selv om hun ikke finner noe direkte feil i rapporten.

- Jeg sier ikke at hver påstand er feil. Jeg sier til og med at hver påstand er riktig. To og to er jo fire her også. Men den er politisk utrolig uredelig. Det er alt den ikke sier som er alvorlig, sier hun i intervjuet.

Hvis du ikke tror det, kan du lese her: Tordner mot oljerapport: - Manipulerende og farlig

Oljeanalytiker Jarand Rystad må ha klødd seg i hodet da han ble konfrontert med dette røret. Han valgte klokt nok å si følgende: - Jeg kommenterer gjerne på konkrete faglige innsigelser, men fant ingen slike i uttalelsene fra Joly.

Et gammelt tips i politikken er at om argumentet synes svakt, så hev stemmen. Det kan være et godt retorisk knep, men har sine begrensninger hvis du blir avslørt. En som fikk opplevde det var informasjonsministeren til Iraks diktator Saddam Hussein under regimets fall i 2003.

Ministeren fikk oppnavnet Komiske Ali fordi han så bort fra virkeligheten, og påstod at alt gikk bra for regimet.

Juristen og politikeren Eva Joly erkjenner at alle påstander er riktige, men slakter likevel en rapport hun ikke liker.

Komiske Ali har fått sin etterfølger - Komiske Joly.

PS! Hva mener du? Har jurist og politiker Eva Joly rett i at rapporten til Rystad Energy er manipulerende og farlig, eller er hennes innvendinger svakt begrunnet? Skriv et debattinnlegg!