(Namdalsavisa)

Pandemien har redusert antall pårørende og gjester inn i barsel avdelingen. Dette har gjort det mulig for oss som jobber i avdelingen til å gi de fødende og deres babyer bedre helsemessig oppfølging.

Gravide og fødende kvinner er en sårbar gruppe – både på grunn potensielt økt sykelighet av koronavirus, og andre komplikasjoner knyttet til svangerskap og fødsel. På Sykehuset Levanger og Namsos har vi den tilleggsutfordring at fødeavdelingen deler ventesone og lokaler med barneavdelingen og gynekologisk avdeling. Her er det blant annet innlagt barn med alvorlig sykdom, og kreftpasienter med lite eller intet immunforsvar.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Virus sprer seg lett, og når vi har alvorlige virus i samfunnet, er det vårt ansvar å beskytte alle pasienter. Når lokalene er innrettet slik de er, betyr dette at vi har vært nødt til å være ganske restriktive på hvem som kan komme inn i avdelingen. Vi har derfor hatt som hovedregel at hver fødende får ha med seg far eller partner som pårørende.

Vi har stor forståelse for at det har vært krevende å ikke alltid ha med seg sine pårørende på sykehuset. Når vi har forklart vurderingene våre, har vi likevel møtt forståelse for at pårørende er en mulig smittekilde. Vi har ansvar for å beskytte både ansatte og andre uvaksinerte pasienter. I tilfellene der det har vært helsemessig begrunnelse å gi unntak fra restriksjonene, har vi tilstrebet dette.

Far eller partner har fått være med som pårørende på sykehuset. Dette har gitt oss flere positive erfaringer.

Både pasienter og ansatte har opplevd større ro i avdelingen. Med færre på besøk har mor, partner og det nyfødte barnet fått tid sammen, med mindre forstyrrelser enn tidligere. Vi ser at ammingen blir tidligere og bedre etablert, og dette fører til at barna legger bedre på seg. Den livsviktige og tette kontakten mellom foreldre og barn blir styrket.

Les også: Pandemien er symptomet, ikke problemet

Vi erfarer også at pasienter uttrykker lettelse for at de ikke trenger å dele de første timene etter fødsel med flere besøkende. Noen ganger kan besøk oppleves påtrengende i den første fasen etter fødsel. Utfordringer med melkespreng, rifter som blør, forstoppelse, smertefulle sår fra keisersnitt og lignende trenger ikke deles med «alle» som ønsker å se den nyfødte.

Vi erfarer at det er få som savner kaffeslabberas, kaker og blomster rett etter fødselen. Dette kommer senere, og det kan være til fordel for mor og barn.

Fødsel og barseltid er for de fleste fødende og nye foreldre svært krevende, både psykisk og fysisk. Vi erfarer at barselkvinner kan oppleve mange plager. Blant oss som jobber med fødende kvinner til daglig, opplever at dette får for lite oppmerksomhet fra omverdenen.

Mor, barn og foreldre trenger tid og ro sammen de første timene. Økt ro vil gi kvinnene, partner og barnet bedre forutsetninger i den krevende nyfødtperioden.

Les mer fra Norsk debatt

Vi er nå i en fase hvor vi oppsummerer erfaringene så langt under pandemien. Vi har forsøkt å oppsummere noen viktige erfaringer i dette avisinnlegget. Vi diskuterer nå om vi skal gå tilbake til situasjonen før pandemien, og hva som kommer til å bli «den nye normalen». De gode erfaringene med færre besøk har gitt oss noe å tenke på. Vi ser derfor fram mot å få mer systematisert kunnskap om dette. Vi har nå mye som tyder på at få besøk i barseltiden er positivt for mor og barns helse. Dette forplikter oss til å vurdere kritisk hvordan vi skal organisere besøk til mor og barn etter fødselen.

Kanskje får vi ikke den samme situasjonen vi hadde før pandemien. Kanskje må kaffeslabberaset og blomstene vente til mor og barn kommer hjem, også i framtida.