Noen har snakket sammen. Den nye sjefen i Norges Bank skal hete Stoltenberg. Kampanjen er i gang. Fremtredende kommentatorer med partiboka i orden, hyller Stoltenbergs evner som sentralbanksjef, åpenbart uten sjenerende innsikt verken i Stoltenbergs eller andre kandidaters evner.

Faktum er at Stoltenberg aldri har ledet noe som kan sammenlignes med hverken Oljefondet eller sentralbanken.

Les også: Norsk toppdiplomat: - Ingenting av embedsmann i Jens Stoltenbergs legning

Kvalifisert konkurrent

Kvinnelige røster kommer seg på banen og mener det er på tide med en kvinnelig sentralbanksjef. Dermed startes kampanjen for den åpenbart vel kvalifiserte Ida Wolden Bache, selv om den ikke synes like koordinert som Stoltenberg-lagets. Det er ikke kjent om kvinnekampanjen var årsaken til at utnevnelsen plutselig ble utsatt, eller om den utilslørte og til dels usmakelige hyllesten av Stoltenberg kan ha virket mot sin hensikt.

NRK Dagsrevyens ynkelige karakterdrap på Wolden Bache i beste sendetid, burde få et etterspill for de ansvarlige. Den statlige kringkasteren utelot 20 år av Wolden Baches høyst relevante erfaring, slik at Stoltenbergs CV skulle se lenger og mer imponerende ut. At man også der i gården synes å mene at Stoltenberg trenger denne typen «hjelp» for å få jobben, burde få flere til å tenke seg om.

Uryddige forhold

Statsminister Støre prøver å være ryddig når han hevder å ha avvist å drøfte et mulig kandidatur med Stoltenberg. Problemet er om det står til troende at to nære venner ikke snakker åpent om en slik mulighet. Det er også verd å merke seg at det visstnok var Stoltenberg som tok saken opp med Støre. Kandidaten selv har altså ingen skrupler med å samtale med sin nære venn statsministeren om saken.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det har også kommet frem at Stoltenberg har henvendt seg til sentralbanksjefen og forhørt seg om jobben. Tilsynelatende normalt, men ville Øystein Olsen ha besvart slike forespørsler fra alle kandidatene? Det er vel ellers slik at prosessen håndteres utenfor Norges Bank og spørsmål besvares av andre. Stoltenberg har åpenbart brukt sitt navn og innflytelse for å skaffe seg en fordel fremfor andre søkere.

Den tredje kandidaten

Pressen gasser seg i «kampen» mellom de to kandidatene og overser tilsynelatende helt at det finnes flere aktuelle søkere. Den mest iøynefallende må være Jacob Bjorheim, med sin doktorgrad fra London School of Economics og to mastergrader fra det internasjonale toppuniversitetet St. Gallen.

Les også: En ukjent «dark horse» kan forstyrre hele Norges Bank-krangelen

Bjorheim har publisert en rekke forskningsartikler, og boken «Asset Management in Central Banks and Monetary Authorities», en lærebok i nettopp sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning.

Bjorheim kan heller ikke beskyldes for å være en teoretiker uten praksis. Han ledet finansforvaltningen i UBS – en av verdens største banker – og var deretter 13 år i BIS – bankenes sentralbank, eiet av 60 sentralbanker verden rundt. Etter dette har Bjorheim forelest og forsket på bank og finans ved universitetene i Zürich og Basel. Han ble nylig innvalgt i styret for pensjonsfondet til forskningsgiganten CERN og er i tillegg styremedlem i UBS.

Les mer fra Norsk debatt

Menn i mørke rom

De ansvarlige må gjøre en forsvarlig og grundig vurdering av alle seriøse kandidater. Stoltenberg, Wolden Bache og Bjorheim inkludert. Så får vi håpe den utnevnende finansminister Vedum har øynene på ballen og ikke lar seg styre av hensynet til sjefens ønsker.

Vi vil nemlig helst slippe å se at sentrale verv i Norge tildeles av menn som snakker sammen i mørke rom. Vi har fått nok av den slags.