Etter noen korte kamper tok de kontroll over fire tettsteder mellom grensen til Ukraina og regionhovedstaden Belgorod.

Den russiskkontrollerte grenseposten ved Kozinka ble angrepet i morgentimene og satt i brann. Det meldes om at flere russiske soldater er drept. Den russiske opposisjonsstyrken Liberty of Russia, som har deltatt på ukrainsk side i krigen, har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

De har også kommet med en uttalelse om at de nå forlater slagfeltet i Ukraina for å ta kampen hjem til Russland for å frigjøre hjemlandet fra det autoritære Putin-regimet.

Selv om dette ikke kommer til å vokse til en stor hær som marsjerer mot Moskva, har dette en potensielt enorm effekt. Signaleffekten av kamper på russisk jord er så store at det er vanskelig å måle.

Les siste om angrepet i Russland: Kreml om kamper på russisk side: – De er fullstendig eliminert

Russland skulle knuse Ukraina på tre dager. Over 450 dager senere er det nå kamper inne på russisk territorium.

De store nederlagene i Ukraina har vært flaut for Putin og har helt klart svekket han i forhold til den gudelignende skikkelsen han var innad i Russland etter å ha okkupert Krim i 2014.

At det foregår kamper inne på russisk territorium viser en sårbarhet langt ut over det de fleste kunne forestilt seg.

Les også: Kamper pågår fremdeles i Russland: – Ikke dra hjem

Det har også kommet meldinger på radio i Belgorod fra Ukraina der de anbefaler sivilbefolkningen å evakuere, fordi «noe kommer til å skje». Hvem som står bak denne beskjeden er uklart, men det er ikke nødvendigvis fra ukrainske myndigheter. Selv om det kan være et element av psykologisk krigføring.

Det er kommet videoer fra Belgorod der sivilbefolkningen krever å få utdelt våpen for å kunne forsvare byen, samt at det er store køer av biler som prøver å forlate byen.

Det er tydelig at mange er bekymret, og historien om militær suksess i Ukraina blir stadig vanskeligere å selge.

Hvor foregår kampene?

Ikke alle disse er bekreftet, men det er meldinger om kamper og at Liberty of Russia i alle fall midlertidig har tatt kontroll over de fire tettstedene Kozinka, Glotovo, Gora-Padol og Grayvoron.

Det er svært få russiske styrker i området, siden det aller meste av den russiske hæren er inne i Ukraina.

Liberty of Russia-styrken har sannsynligvis mye kamperfaring, er godt utstyrt og har planlagt dette godt.

En video viser at de har technicals (sivile biler med påmonterte våpen) og det er rapporter om at de også har angrepet med en stridsvogn. Om det stemmer så har Ukraina helt klart støttet disse styrkene med utstyr.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har kommet med en uttalelse om at samtlige av de som slåss på russisk side av grensen er russere. Det er likevel tydelig at de har fått utstyr av det ukrainske forsvaret, og det er også rapporter om at de blir støttet av ukrainsk artilleriild.

Les også: Luftkrigen som aldri kom: Russerne møtte egentlig aldri opp

Det er også rapporter om at russerne har flydd inn forsterkninger med helikopter. Et av disse, et Mi-8, skal ha blitt skutt ned. Disse helikoptrene har plass til opp til 24 soldater i tillegg til et mannskap på tre.

Russland har satt inn Ka-52 Alligator kamphelikopter i kampene.

De er ganske sårbare og Russland har mistet over 50 av dem i Ukraina.

Hva kan effekten av disse kampene bli?

Den mest åpenbare militære effekten blir at Russland må flytte styrker dit for å ta tilbake området som Liberty of Russia holder.

Men de må også bygge opp forsvaret langs hele grensen til Ukraina i mye større grad. Det er styrker som ikke finnes i Russland i dag. De må nødvendigvis hentes fra slagfeltet i Ukraina. Det vil åpenbart svekke Russlands evne til å motstå den kommende ukrainske offensiven.

Den mer indirekte effekten kan bli en alvorlig knekk i moralen til de russiske regimestyrkene, en betydelig svekkelse av Putins posisjon og en økning i antallet som velger å overgi seg til ukrainske styrker blant russiske regimestyrker.

Selv med bedre trente styrker og utstyr, vil det ta svært lang tid og omfattende tap av styrker å frigjøre hele Ukraina skyttergrav for skyttergrav.

For å kunne få avsluttet krigen raskt kreves det en kollaps i de russiske styrkene. Aller helst en kollaps i kampviljen og større kapitulasjoner.

En slik aksjon som dette gjør det mer sannsynlig.

Få de siste oppdateringene om krigen i Ukraina her

Hvem er de russiske opposisjonelle militærstyrkene?

Det er flere russiske grupperinger som sloss for Ukraina. De tre største, Liberty of Russia, National Republican Army og Russian Volunteer Corps har gått sammen og bruker det russiske opposisjonsflagget som er hvitt med en blå stripe i midten.

Rett og slett det russiske flagget, uten det røde feltet nederst.

De hevder å ha fjernet blodet fra det russiske flagget. Det er også veldig likt det belarusiske opposisjonsflagget som er hvitt med en rød stripe i midten.


Liberty of Russia er den største gruppen, men det finnes også andre grupperinger. Noen av dem har aktivt sloss for Ukraina i krigen der, andre har drevet sabotasjeaksjoner inne i Russland.

Liberty of Russia har drevet med begge deler.

Det har vært vanskelig å vite hvor store og hvor godt organisert de er, men en operasjon som dette viser at de har ganske sofistikerte kapasiteter. De er også villig til ta ekstrem risiko.

Blir de tatt til fange blir de garantert henrettet for forræderi.

At de nå gjennomfører en slik aksjon gir også økt troverdighet til at de faktisk har stått bak flere av de angrepene på russisk territorium som de har tatt på seg ansvaret for tidligere.

Les også: Russerne varslet ikke Norge om øvelse i Barentshavet: – Følger aktiviteten nøye

Det er vanskelig å si noe om hvor stor støtte disse grupperingene har inne i Russland. Det verserer mange bilder av opposisjonsflagget på Twitter hvor det påstås at de er tatt rundt omkring i Russland. Men det er umulig å verifisere.

Regionen Belgorod var en del av Ukraina i 1918 før Ukraina ble nedkjempet og okkupert av Den røde armé. Det var tidligere et område med flertall av ukrainsktalende, men de er omtrent helt borte nå etter mange tiår med russifisering.

Som en parodi på separatistrepublikkene Russland har opprettet i Ukraina er det mye stoff i sosiale medier om at det nå opprettes en Belgorod People's Republic.

Et legitimt angrep

Dette angrepet inn på russisk territorium kan på ingen måte sammenlignes med overfallsangrepet som Russland har gjort på Ukraina.

Russland har gjennomført et brutalt, uprovosert og ulovlig angrep på Ukraina. Om Ukraina så hadde valgt å marsjere til Moskva og arrestere Putin, eller tvinge frem en uforbeholden kapitulasjon, så hadde det vært helt legitimt.

Men det kommer ikke til å skje.

Dette er nok en midlertidig aksjon inn i Russland. Men dette er uansett en helt legitim aksjon inne i Russland, så lenge styrkene forholder seg til krigens regler og Genèvekonvensjonene.