Allikevel bruker statsministeren og energiministeren uttrykk som: «bør», «ønsker», «håper», «ber om», «skulle gjerne sett», «vurderer», «utelukker ikke» istedenfor «SKAL».

Det SKAL være en lovpålagt minimums fyllingsgrad av vannmagasinene, for å sikre reservekraft til landets forbrukere i tilfelle manglende nedbør, eller andre energiproblemer.

Strømeksporten SKAL reguleres, eventuelt stoppes når kraftsituasjonen krever det.

Kraftforsyningen, som er en meget viktig infrastruktur, SKAL ingen tjene på, selvkostprinsippet er et viktig moment for rettferdig fordeling av felles goder, og for å få strømprisene normalisert.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Midlertidig kompensasjon er en nødløsning, som ikke skulle være nødvendig i en fagmessig oppbygd energihusholdning.

Statsminister Støre sier i et intervju at han «lover å gjøre det som trengs» og viser fram et bilde av en vedstabel utenfor hytta som bevis på sin «egen strømstøtteordning».

Det er mange som følger hans eksempel.

Vedforhandlere jobber på spreng for å tilfredsstille etterspørselen før vinteren kommer. Folk skifter ut strømfyringen med rykende og meget forurensende vedvarme.

Farvel til togradersmålet

Fortsetter den nåværende energipolitikken, fører det til regjeringens farvel til togradersmålet.

Globalt, i europeisk sammenheng, blir det det samme om den norske energien brukes i Norge, Tyskland eller andre europeiske land. Summen av energiforbruket blir det samme. Det er fordelingen som forandres.

Les mer fra Norsk debatt

Mens norske forbrukere, med høye strømpriser, presses til å øke forurensende oppvarming i Norge. Og er på den måten aktivt med på å svekke Norges muligheter til å oppnå klimamålet.

Mens tyske, eller engelske, eller andre lands forbrukere, kan benytte norsk vannkraft for å holde sitt togradersmål.

Er dette bedre for klimaet?