SVARTEDAUINFO

I januar 1349 fikk Kirken rapport om at svartedauen hadde tatt livet av 2/3 av befolkningen i Europa, og at den nå var kommet til Norge.

For ikke å skape unødig panikk, valgte vi å ikke trykke på den røde knappen, men i stedet inviterte befolkningen med på en dugnad. Derfor ser vi nå lyset i den andre enden av tunnelen, og når vi hvert øyeblikk er ute av den, er det nok ikke mange kneikene og motbakkene igjen før vi er i helt mål.

Det har uansett vært en lærerik og spennende reise med mange interessante utfordringer, der vi har valgt å fokusere mulighetene framfor problemene.

Her har vi samlet noen gode råd for deg som på en eller annen måte måtte være berørt av svartedauen:

HVORDAN KAN JEG BESKYTTE MEG MOT SVARTEDAUEN?

Unngå nærkontakt med jøder, fremmede, svarte katter, onde ånder og andre spredere av svartedauen!

Kommer det en skummel, gammel kjerring til gards, som kaller seg for Pesta og har tomme øyehuler, en tann i kjeften og en rive over skulderen, bør du være ekstra påpasselig. Inviter henne ikke inn, det er nemlig akkurat det hun vil, siden de onde sykdomsåndene dmiyyrt fortere inne enn ute. Har du et yrke der du likevel har kontakt med noen fra disse gruppene, hold minst to meters avstand og bruk beskyttelse.

Den beste beskyttelsen er å bruke en rar hatt.

Les også: Professor om norske koronaråd: - Alt er annerledes i Norge. Hvorfor er Norge et annerledesland?

Men husk, det holder ikke at hatten bare er litt rar, den må være veldig rar, og den bør festes på en slik måte at sykdomsåndene blir skremt av den. Undersøkelser tyder på at det å ha to rare hatter oppå hverandre kan gi dobbelt beskyttelse, men fordi levealderen er kort, og folk gjerne vil rekke å forplante seg før de dør, synes mange at dette blir for tidkrevende.

I stedet velger de kanskje bare å slenge en haug visne blader på hodet. Faren ved en slik praksis er at beskyttelsen mer fungerer som en morohatt enn en skremmehatt, og kan dermed skape en falsk trygghet.

Det beste er å kombinere rar hatt med selvpisking, botsgang og anger morgen, middag og kveld. Hvis du også er påpasselig med å be fadervår før og etter at du har vært i kontakt med mulige smittekilder, kan du være nesten helt sikker på ikke å få svartedauen. Hvis du da ikke er uheldig og får den likevel.

HVORDAN KAN JEG TESTE MEG?

Det finnes per i dag kun én effektiv test. Ulempen ved den er at den er svært ubehagelig, fordelen er at man ikke trenger å involvere helsevesenet, og at den gir et ett hundre prosent sikkert svar.

I praksis foregår testen slik: Når du får sorte væskende byller under armene, kramper og feberfantasier og dør etter tre dager, har du testet positivt.

HVA GJØRES FOR Å UTRYDDE SVARTEDAUEN?

Den mest effektive behandling av svartedauen er basert på føre-var-prinsippet. Det vi si at hver og en av oss gjør det vi kan for å eliminere selve smittekilden ved å utrydde alle svarte katter, onde ånder, jøder og fremmede i vårt eget nærmiljø.

Av og til rammer imidlertid svartedauen selv når det ikke finnes noen slike smittekilder i nærheten. Hva skal vi da gjøre? Ta kontakt med din lokale prest eller kirke, så hjelper vi deg med å finne en annen syndebukk du kan ha gleden av å eliminere.

Husk at det i tider som dette er viktig å holde humøret oppe.

KOMPENSASJONSORDNINGER

Det er nå vi ser fordelene med at den norske økonomiske modellen er basert på naturalhushold. Når mange dør, blir det færre munner å mette og dermed mindre å gjøre for de som bli tilbake. Dersom alle dør, trenger man ikke gjøre noe i det hele tatt.

Ellers har myndighetene innført en såkalt «noens-død-er-andres-brød-ordning», som fungerer slik at når en gård blir liggende øde, kan den uten videre overtas av andre, mot at disse forplikter seg til å skifte etternavn til Ødegård. Her er det først-til-mølla-prinsippet som gjelder.

KONTAKT MED ANDRE

Mange av oss savner sosialt samvær i slike tider. Før hadde vi kanskje kontakt med folk utenfor egen familie både to og tre ganger i året. Nå må vi rope eller gauke for å kommunisere. Eller vi kan, som en nødløsning, møtes i drømme, i fantasien eller i psykoser. Noe som gir rik anledning til å fremstille både seg selv og andre som f.eks. katter og fantasivesener, men som neppe bidrar til presis kommunikasjon.

Husk at slike virtuelle møter aldri erstatte fysiske møter mellom mennesker. Det gjelder særlig for de barna som går på skole og lærer at når de gjør noe galt, så er det viktig at læreren slår dem.

Heldigvis har Kirken utviklet egne plattformer, der myndighetspersoner kan kommunisere uten fysisk å møtes, og på den måten opprettholde viktige samfunnsmessige funksjoner i en kritisk tid.

Gjennom visjoner, ekstaser og henrykkelser møtes Kirkens menn hver eneste dag under pandemien for å diskutere livsviktige spørsmål om for eksempel jomfrufødsel, hvor mange engler som går på et knappenålshode og om kvinner har sjel.

HVA SKJER ETTER SVARTEDAUEN?

Svartedauen har fått enkelte til å spekulere på om vi i fremtiden egentlig trenger Kirken og Gud. Dette er livsfarlige spekulasjoner som fort kan lede til både renessansen, industrialismen og fargefjernsynet. Det vil dessuten kunne medføre et skille mellom kirke og medisin, noe som i hvert fall ikke vil tjene kirken.

Les mer fra Norsk debatt her

Det vi imidlertid bør kunne greie oss uten, er alle hundene. Det er mange som ønsker seg et kjæledyr i tider som dette. Men tenk deg om! En valp kan være et hyggelig selskap der og da, men straks svartedauen er over, har vi et renn av hunder ingen vil ha.

Helt til slutt, å få svartedauen er aldri moro, men husk; vi lever gudskjelov ikke i vikingetiden lenger!

Det er år og dag siden norsk helsevesen var ensbetydende med hedenske sjamaner og medisinmenn som rallet i vei på norrønt. I dag har kirken et latintalende tverrfaglig team av teologer, drømmetydere, munker, nonner, orakler, astrologer, sanndrømte, håndspåleggere, visjonære og klarsynte, som alle står klar til å gi deg Europas beste behandling mot svartedauen:

Bønn. Samt å gi deg den siste olje.