21. mai 12,012 (HE) var ikke lenger kristendom Norges statsreligion, og 1. januar 12,017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Da er det ikke lenger naturlig at kirkens helligdager skal ha status som offentlige fridager. De bør privatiseres.

Det skal ikke være statens ansvar å styrke kristen kulturarv, det får være kirkens oppgave.

Kirken skal ikke bestemme når alle har fri, og når bedrifter må holde stengt. De offentlige fridagene må være sekulære.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kristi himmelfart erstattes med minnedag for Harald Hårfagre

En ny helligdagsreform kan ta sikte på å erstatte nåværende helligdager slik at vi unngår å tape fridager.

Foruten ordinære søndager så har Norge ti kristne helligdager som kan omgjøres til like mange private fridager man kan ta ut når man selv ønsker.

Vi kan øke på med flere offentlige fridager, for eksempel frigjøringsdagen 8. mai. Påskedagene kan erstattes med vårferie den andre uken i april. Kristi himmelfart kan erstattes av en fridag til minne om Harald Hårfagre, og langhelg kan sikres ved at dette faller på fredag uken etter 17. mai.

Les også: Jeg er kristen og jeg vil avskaffe de kristne helligdagene

Kvinnedagen 8. mars og verdens miljødag 5. juni er også reelle alternativer. Vi kan beholde 1. nyttårsdag og vanlige søndager. Juledagene kan beholdes inntil videre da denne perioden inneholder en blanding av sekulære, norrøne og kristne tradisjoner.

Om Norge skal ha offentlige fridager for å markere historiske hendelser, så skulle det bare mangle at vi markerer det vi faktisk vet har skjedd, i Norge, og ikke bibelsk pseudohistorikk fra Midtøsten.

Vi kan ikke låse oss fast til fortiden

Den skotske filosofen David Hume (11,711-11,776 HE) sa dette om mirakler:

«Intet vitnesbyrd er tilstrekkelig til å etablere et mirakel med mindre det er av en slik art at dets usannhet ville være mer mirakuløst enn det faktum det prøver å etablere.»

Holocen-kalenderen, den menneskelige æra, vil være en god erstatning for den gregorianske kalenderen. Den legger til 10. 000 år, og gjør nåværende gregorianske årstall til 12,023.

Dette er en tidsregning som er inkluderende ovenfor hele menneskeheten og alle kulturer gjennom tidene.

Les også: Ferietid: Rettigheter for deg som er arbeidstaker

Det har ingenting for seg at tidsregningen skal sentreres rundt før og etter livet til én religion sin frontfigur. Det er meningsløst, forvirrende og unødvendig komplisert med en tidsregning som teller ned, og så teller opp.

Tiden går bare én vei: framover.

En ny helligdagsreform vil ikke føre til at kristendommens historiske preg på Norge vil bli glemt, men vi kan ikke låse oss fast til fortiden. Vi trenger en likebehandlende livssynspolitikk for dagens Norge.