Denne helgen har Høyre landsmøte. Partiet skal da diskutere sitt standpunkt til prostitusjon. Erna Solberg gikk denne uken ut og sa at hun vil snu partiet og beholde sexkjøpsloven.

Dette er en stor feil.

Kjære Erna, sexkjøpsloven skader!

I fare – hver eneste dag

Sexkjøpsloven og den nært beslektede hallikparagrafen setter sexarbeidere av alle kjønn i fare hver eneste dag. Sexarbeidere er personer som selger sex av eget valg, og disse rammes hardt av landets lover.

Ifølge norsk lov kan enhver som gir penger til eller hjelper en som selger seksuelle tjenester, bli dømt som hallik. Loven sier blant annet at den som «fremmer andres prostitusjon» eller leier ut lokaler til sexarbeidere, kan ilegges bot eller idømmes fengsel i inntil seks år.

Dette medfører at sexarbeidere drives ut på gaten, hvor de jobber uten sikkerhet. De kan ikke jobbe sammen for å sikre trygghet, da dette blir bordellvirksomhet og organisert kriminalitet. De kan også bli kastet ut av hjemmet sitt hvis huseier finner ut hvordan de tjener sitt levebrød. Ellers kan huseier risikere å bli dømt som hallik.

Kjønnssykdommer, graviditeter og vold

De strenge straffene for å kjøpe sex fører sexarbeidere inn i en usikker hverdag. Bare kunder som er villige til å trosse loven kjøper tjenestene deres, og de færreste tør å bruke kondom ettersom det kan bli bevismateriale i en rettssak.

Dette fører til kjønnssykdommer og uønskede graviditeter hos sexarbeidere. Sexarbeidere opplever altfor ofte vold, men oppgir å ha så lite tillit til politiet at de velger å ikke anmelde dette.

Etter at sexkjøpsloven trådte i kraft 1. januar 2009 har sexarbeidere meldt om vanskeligere arbeidsforhold og utrygge arbeidsdager. Selv menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International har kritisert den nordiske modellen for sexkjøp.

Loven skal ikke leke moralpoliti

Etter skadeprinsippet skal ingen lover hindre individer fra handlinger som ikke påfører skade. Sexkjøpsloven og hallikparagrafen skader kun visse menneskers fordommer og moralske oppfatninger.

Norske lover skal ikke regulere moralen i det norske folk. Loven burde beskytte alle landets arbeidere, fremfor å stigmatisere arbeidet de selv har valgt.

Vi må avkriminalisere sexarbeid for å støtte sexarbeiderne. De trenger ikke å «reddes», men de må bli tatt seriøst.

Mangler grunnleggende rettigheter

Vi må lytte til dem i debatten som angår deres eget liv og arbeid. Vi må tilrettelegge pensjonsordninger og øvrig infrastruktur.

I dag kan de ikke engang betale skatt. Det finnes ingen ordning for pensjonsopptjening, og exit-programmene for de som vil starte i en ny bransje er meget mangelfulle.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Hvorfor fortjener ikke sexarbeidere samme arbeidsvern som resten av den norske befolkning?

Sexarbeidere behandles urettferdig og mangler grunnleggende rettigheter i samfunnet, rettigheter vi andre tar for gitt.

Vi må fjerne alt om sexkjøp og hallikvirksomhet fra straffeloven. Sexarbeidere lever farlig, grunnet stigma og norsk lov. De fortjener bedre og Høyre kan ikke snu i denne saken.

Erna, fjern sexkjøpsloven!