Dagens ruspolitikk har mange tragiske konsekvenser. De 260 årlige overdosedødsfallene er blant de tristeste.

Flere av disse skjer fordi folk ikke tør å ringe 113 når det er helt nødvendig. Mange i disse situasjonene kan reddes om de får hjelp tidsnok, men 40 prosent tør ikke ringe. Og den viktigste grunnen til det - er frykt for politiet.

Straff hindrer altså mennesker i å oppsøke livreddende helsehjelp. Dette er noe brukerorganisasjoner og helsepersonell har advart om i flere år.

Insinuerende tweet

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe svarte nylig på en tweet om dette svært triste fenomenet. Hun hevdet at dette aldri har skjedd og insinuerer at det hele er et påfunn fra de som støtter rusreformen.

Toppe skriver: «Helsepersonell har taushetsplikt. Her spres det feilinformasjon om 113. Ingen får noe på rullebladet av å be om akutt helsehjelp. Det får være visse grenser i denne debatten».

Toppe ble raskt svart av John Christian Elden, en av Norges mest profilerte advokater. Han fortalte at han selv har måttet forsvare klienter som har vært utsatt for dette.

Toppe valgte ikke å beklage eller slette den svært injurierende tweeten. Hun valgte heller å sende et skriftlig spørsmål til Bent Høie, hvor hun anklager de som snakker om dette for å spre potensielt farlige misforståelser.

Toppe skriver: «Hvordan vil statsråden gjøre det tydelig for unge at helsepersonell har taushetsplikt, og rydde opp i misforståelsen om at ungdom blir anmeldt til politiet hvis de ringer etter helsehjelp

Hun anklager dermed først folk for å spre feilinformasjon når de snakker om ekte hendelser i helsevesenet. Deretter legger hun indirekte skylden på dem for at folk ikke oppsøker livreddende helsehjelp.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Bør beklage

Det er alvorlig at en folkevalgt velger å møte motstemmer på denne måten. Vi har alle et ansvar for å si ting som er riktig og gjennomtenkt når vi uttaler oss. Stortingsrepresentanter som uttaler seg om mennesker i svært sårbare situasjoner har et desto større ansvar.

Det er helt legitimt at Toppe og Senterpartiet er mot reformen, men de bør holde debatten på et anstendig nivå. Toppe og Senterpartiet bør beklage til de som har vært rammet av dette: Ikke fordi de har noe skyld i at det skjer, men fordi folkevalgte ikke skal møte folk som sier ifra på denne måten.

Denne typen utspill kan være et resultat av at Senterpartiet har nektet å ta imot innspill fra brukerorganisasjoner. Dette bør de revurdere. Disse organisasjonene sitter med mye verdifull kunnskap om hvordan ting faktisk ser ut på bakkenivå.

Og, de kan hjelpe Senterpartiet med å unngå slike feil i fremtiden.