Kvinnedagen markeres for å sette søkelyset på kvinners kampsaker, rettigheter og for å minnes alle våre forfedre som har kjempet for de rettighetene vi har i dag. Det at kvinner i dag får muligheter basert på kvotering, hadde våre forkjempere kritisert sterkt.

Kjønnskvotering innføres for å gi fordeler til personer på bakgrunn av kjønn, for eksempel ved ansettelser, inntak til utdannelsesinstitusjoner og lignende for å oppnå likevekt i kjønnsfordelingen innenfor en yrkesgruppe. Tanken er god, men det forteller kvinner at de ikke er gode nok til å oppnå ting på egen hånd og trenger hjelp av regelverk for å få ulike muligheter.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Isolert sett vil kvotering føre til økte muligheter for kvinner på noen områder, men det vil ikke belyse kvinners ferdigheter, eller kompetanse.

Om jeg ønsker å oppnå noe, vil jeg at oppnåelsen skal gjenspeile mine kvaliteter, ikke en kjønnsbasert fortrinnsrett. Jeg vil vite at det er på grunn av meg som person, ikke meg som kvinne.

Definisjonen av diskriminering er å forskjellsbehandle en person på bakgrunn av ytre faktorer som blant annet kjønn. I mine øyne er det heller ikke forsvarlig å forskjellsbehandle en person til gunst på grunn av det samme.

Les også: Kvotering er et useriøst skippertak

Likestilling er ikke noe som kan tvinges fram. Vi må akseptere at ulike kjønn har ulik kompetanse, og egner seg på ulike områder.

Likestilling er først når man anerkjenner at alle skal ha de samme mulighetene uavhengig av kjønn. Dersom samfunnet hadde denne forståelsen, hadde det heller ikke vært behov for kvotering.

Verden er preget av fattigdom, klimaendringer, krig og sykdom. Vi har ikke råd til å ofte de smarteste hodene på bekostning av en feilslått kvoteringsordning.

Det er helt klart at vi er avhengige av begge kjønn, men vi er også helt avhengige av at en påtvunget likestillingspraksis ikke skal komme i veien for de beste løsningene.

Kjønnskvotering er ikke bare skadelig for kvinnesynet, men det er også skadelig for det produktive og nyskapende samfunnet.

Hele poenget med kvinnekampen er at vi skal få kjempe på lik linje som menn. Da kan ikke kvinners startlinje ligge adskilt fra menn sin startlinje.

Mange ser på kjønnskvotering som et steg i riktig retning – en seier for kvinner. Tvert imot er det en begrensning og undertrykkelse av det vi kvinner egentlig er. Kvinner og menn har ulike forutsetninger, men våre forutsetninger er ikke dårligere slik som det implisitt ligger i kjønnskvotering.

La oss kvinner komme opp og fram i samfunnet fordi vi er dyktige. Og når vi gjør det kan vi være stolte over at det var på grunn av ferdigheter og hardt arbeid, og absolutt ingenting annet.

Vi skal få ta vår plass i samfunnet, og ikke bli satt på en bestemt plass. Det er nettopp det likestilling og kvinnerettigheter handler om.

Kvinner har i flere århundrer kjempet en viktig kamp, som vi fortsatt kjemper. Tar man kampen fra oss, fratar man også selve drivkraften som gjør oss til stolte og sterke kvinner.