Gå til sidens hovedinnhold

Klarer ikke stoppe koronasmitten fra Oslos innvandrertunge østlige bydeler

Koronasmitten øker i hele Oslo, men er rekordhøy på Stovner og Grorud.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

De knallharde tiltakene for å stoppe covid-19 har foreløpig ikke slått smitten tilbake i hovedstaden.

Byråd Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen har ikke funnet midlene som hindrer svært høy smitte i de innvandrerdominerte bydelene Grorud og Stovner.

Forrige ukes krangel mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl og Oslo-byråd Raymond Johansen er symptom på noe langt mer alvorlig enn politisk rivalisering.

Det dramatiske bakteppet er at koronasmitten brer seg i hovedstaden, og at et ikke er mulig å bekjempe sykdommen covid-19 i Norge før smitten er under kontroll i Oslo.

Foreløpig ser det bare ut til å være to veier dit:

  • Oslo må prioriteres i vaksinekøen for å hindre sykdom og smitte.
  • Oslo må bruke effektive og målrettede midler for å få kontroll.

Akkurat nå er det nasjonale samholdet under angrep. Molde-ordføreren er ikke alene om å peke på Oslo. Fra andre små kommuner kommer protester mot nasjonale tiltak siden de har lite smitte - samtidig som de krever å ha sin plass i vaksinekøen.

Ønsket er forståelig, men naivt. Det blir ingen slutt på pandemien uten at den er nedkjempet i Oslo. Det ansvaret hviler tungt på byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen.

Smittvernloven pålegger kommunen «å sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie (..) ».

Les mer: Lov om vern mot smittesomme sykdommer (Smittevernloven)

Kommunens plikter er omfattende, og det er blant annet kommunes oppgave å skaffe seg oversikt, gi råd om forebygging og «(..) sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk (..)».

Kommunen har plikter og ansvar, men er ikke enerådig. Tvert imot kan kommunen settes under administrasjon hvis ikke tiltakene er gode nok. Ifølge loven kan Helsedirektoratet instruere kommuner til å utføre bestemte tjenester og tiltak for å sikre et effektivt smittevern.

De ferske tallene for de ulike bydelene viser at koronasmitten øker sterkt i de østlige bydelene. Du kan studere tallene i detalj på kommunens egne sider.

Hvis helsedirektør Bjørn Guldvåg er misfornøyd med koronatiltakene i Oslo, kan han altså overprøve Raymond Johansen & co. Men ansvaret ligger uansett tydelig hos kommunen selv.

Høyre-ordfører Torgeir Dahl snakker på vegne av mange i distrikts-Norge når han påpeker at Oslo må få kontroll på smitten i egen by før man krever vaksine fra andre kanter av landet.

På den annen side er smitten høy i hovedsteder overalt i verden, og det er ingen tvil om at byen har hatt hardere koronatiltak enn resten av landet. Problemet er bare at tiltakene stort sett rammer hele byen, og at de lokale tiltakene tydeligvis verken er målrettede nok eller effektive nok.

Noen forsøker å gjøre dette til utelukkende et spørsmål om dårlig integrering og kulturelle holdninger, mens andre utelukkende peker på sosiale og økonomiske ulikheter, trangboddhet og manuelle yrker som gjør at man ikke kan ha hjemmekontor.

Problemet er at det sannsynligvis er en miks av alt dette. Det er umulig for det rødgrønne byrådet å endre alle disse forholdene på ett år, men det er heller ingen grunn til å slå seg på brystet av resultatene.

Ifølge kommunens egne tall har Alna, Grorud og Stovner nå over 600 smittede per 100.000 innbyggere. Pilene peker bratt oppover i alle disse tre bydelene, men fortsatt har de omtrent samme tiltak som resten av kommunen.

Barnehager og skoler holdes åpne, likeså en rekke butikker. Det er ikke vesentlige hindringer for å bevege seg mellom bydeler, og det er frivillig å la seg teste.

Det er lett å forstå folk i distrikts-Norge som må tåle nasjonale tiltak mot en smitte som nesten ikke finnes hos dem. Likevel planlegger helseminister Bent Høie nye inngripende nasjonale tiltak, og Oslo-byrådet vurderer trolig også hva som skal gjøres overalt i byen.

Det store spørsmålet er om byrådet har mer restriktive tiltak å komme med for de hardest rammede bydelene, eller om man bare vil se smitten stige og stige.

PS! Mener du at det er mulig å bekjempe smitten bydel for bydel? Hva kan i så fall gjøres? Skriv et debattinnlegg!

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene