Gå til sidens hovedinnhold

Klima: En ukjent grønn gass

For å gjøre Norge klimanøytralt innen 2050 trenger vi gode, fornybare løsninger, og en erkjennelse av at vi i dag ikke nødvendigvis kjenner alle fremtidens foretrukne energikilder. 

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

For at Norge skal nå målet om å bli karbonnøytralt innen 2050, er vi avhengig av alle teknologier som fremmer utslippsreduksjoner.

Morgendagens propan er en smart del av løsningen, hvis myndighetene er villig til å akseptere gassen som en del av løsningen.

Les også: Hva er det Kina holder på med?

En nyttig gass

Propan er en energibærer som ofte faller mellom to stoler. Propan har lavere CO2-utslipp enn olje, det er røyk- og sotfritt og har svært lave utslipp av NOx, SOx og partikler, men det er allikevel ikke en utslippsfri gass riktig enda.

Propan er effektivt, og har høy grad av forsyningssikkerhet. Det har også vært en nyttig gass for særlig industribedrifter som har erstattet bruk av tungolje.

Ikke lenger god nok

At det å gå fra tungolje til propan reduserer utslipp er det ingen tvil om, men denne overgangen er snart ikke lenger godt nok.

Når regjeringens klimaplan tar til orde for å øke CO2-avgiften med 2000 kroner innen 2030, vil dette øke kostnadene for industrien som trenger propan til smelting eller sveising, for bygge- og anleggsbransjen som bruker propan til asfaltering, matlaging på hoteller og for grillen på hytta.

Økt CO2-avgift er et effektivt virkemiddel, men bør samtidig motivere for en smidig overgang til fornybar energi.

En klimanøytral løsning

For brukere av propan er ikke biogass, altså metan, nødvendigvis veien å gå, ettersom det krever en annen infrastruktur. For den lokale hjørnesteinsbedriften er det kanskje heller ikke mulig å elektrifisere driften hvis strømnettet allerede er fullt utnyttet, eller kostnadene for store.

Da vil en enkel løsning for disse kunne være biopropan, også kjent som bio-LPG.

Les også: Mener Monica Mæland at alkolås ikke vil løse noe?

Nylig lanserte Atlantic consulting på oppdrag fra Liquid Gas Europe en europeisk studie som viser hvordan propan kan bli en klimanøytral løsning innen 2050. Det er fullt mulig ved hjelp av biokomponenter.

Her kommer det frem en bekymring for manglende kunnskap, bevissthet og forståelse blant produsenter så vel som myndigheter om den rollen som bio-propan kan spille i energisektorens fornyelse.

Bio-propan

Det interessante ved bio-propan er at dette kan erstatte vanlig fossil propan uten at du trenger å endre på utstyret. Den kjemiske forbindelsen er helt lik, og karbonavtrykket er cirka 80 prosent lavere enn ved bruk av vanlig propan.

Dersom vi får økt bruk av biopropan, vil det bidra til å redusere Norges klimagassutslipp. Bedrifter som benytter seg av propan trenger ikke å legge ned fordi de ikke klarer høy CO2-avgift, når de enkelt kan gå over til biopropan.

Biopropan er dermed en del av løsningen, men vi trenger incentiver og anerkjennelse for at gassen få være med i energimiksen.

En fornybar versjon

Norge er et langstrakt land med behov for ulike energikilder. Elektrisitet, hydrogen og bio-metan kan vanskelig dekke alt. Fornybare, flytende produkter er også viktig.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

For å gjøre Norge klimanøytralt innen 2050 trenger vi alle gode, fornybare løsninger, og en erkjennelse av at vi i dag ikke nødvendigvis kjenner alle fremtidens foretrukne energikilder.

Med riktige insentiver vil dagens og fremtidens brukere av propan fremdeles kunne holde på med sitt, uten å måtte endre på hvordan de bruker propanen.

De trenger bare å bytte til en fornybar versjon av denne svært effektive gassen.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken