Mennesker over hele verden kjenner nå klimaendringene på kroppen. Ekstremnedbør, hetebølger, ekstremtørke og skogbranner rammer oftere og blir mer og mer intenst.

Er det noe vi vet så er det at dette bare er en forsmak. Havet vil stige. Dyrearter vil bli utryddet. Økosystemer vil kollapse. Matproduksjonen vil svikte. Folk vil bli drevet på flukt. Klimaet er under dramatisk endring og noe må gjøres.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi mennesker endrer oss ikke før vi må, og da kan det være for sent.

Det finnes dessverre alt for mange der ute som ikke forstår alvoret. Og det finnes alt for mange der ute som har lagt klimaforkjempere for hat på grunn av deres klimaengasjement.

Man kan undres over hva det er som utløser dette voldsomme sinnet hos enkelte når de velger å gå løs på mennesker som står i bresjen for vårt klima, og som brenner for å ta vare på vår fremtid.

Klimakrisens tid

Dagens ungdom vokser opp i klimakrisens tid, og i stedet for å bli tatt på alvor, blir ungdommen latterliggjort.

Det er trist at voksne mennesker, generasjonen som har forgiftet, forurenset og bedrevet rovdrift på jordens ressurser, tillater seg å hovmodig kritisere en ny generasjon som ikke vil arve vår store idioti og dumskap som nå rammer en hele verden.

Dette er mennesker som ikke tror på forskning og menneskeskapte klimaendringer. De lukker øynene og kjører på i den tro at forskere farer med fake news, at klimakrisen er vår tids største konspirasjonsteori og at vi har ingenting å bekymre oss over.

Les mer fra Norsk debatt

De fleste kommentarene fra klimafornekterne begynner med: «Lille Norge skal redde verden».

Nei, lille Norge skal ikke redde verden.

Det er faktisk ikke en eneste person som mener det er Norges ansvar! Vi skal gjøre vår del, andre må ta sin del. Men det er absolutt ingenting i veien for at vi benytter vår kunnskap og våre muligheter til å finne løsninger som resten av verden kan lære av, men det går også den andre veien.

Alle må gjøre sitt. Det nytter ikke å sitte med hendene i fanget og gjøre ingenting kun fordi andre er verre enn oss.

Er det noe vi vet så er det at varsellampene lyser for klimaet i verden. Det er en nærmest øredøvende enighet blant verdens forskere om at klimaendringene er menneskeskapte og farlige. Skal vi få gjort noe med dette, må verdens ledende politikere ta alvoret inn over seg, og ha en aktiv politikk for å redusere utslippene.

Når voksne mennesker er mer opptatt av å hetse klimaforkjempere enn å ta innover seg den største utfordringen menneskeheten har stått overfor. Da er det mange som har skjønt lite, spør du meg.