Utgangspunktet for debatten er at Løken Frøvoll og flere pekte på elbilen som kollektivtrafikkens største utfordrer.

Dette er saken: Klimaproblemet skyldes ikke mangel på elbiler

Vi er enige i at reiser i byene i størst mulig grad bør gjøres kollektivt, men Elbilforeningen har pekt på at hovedårsaken til nedgangen i kollektivbruken skyldes andre forhold enn elbilsatsingen. Pandemi, mer bruk av hjemmekontor og mer gåing og sykling har ført til endrede reisevaner som gjør at færre reiser kollektivt.

I det siste innlegget i Nettavisen tar Løken Frøvoll til orde for å erstatte dagens elbilpolitikk som faktisk fungerer, med det samfunnsøkonomene mener er en teoretisk riktigere klimapolitikk.

Strategien Norge har valgt i elbilsatsingen har ført til at vi elektrifiserer bilparken i et forrykende tempo. Stadig flere mennesker tar valget og bytter ut en forurensende bensin- eller dieselbil med en elbil. Dette kutter klimagassutslipp i stor skala. Ingen andre land kan vise til overgang fra fossil til utslippsfri teknologi i personbilparken i samme skala som oss.

I Norge er vi på vei mot en virkelighet der elbil er det naturlige valget for alle som trenger bil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Frøvoll mener at avgiftene på varer som fører til klimagassutslipp må økes, og at de må økes såpass mye at det tvinger forbrukerne til å gjøre mer klimavennlig valg. Elbilforeningen er ikke uvillig til å foreslå økte avgifter for å gjøre forurensende aktivitet mindre lønnsomt, slik Norge gjør med høye kjøpsavgifter på nye forurensende biler. Grunnen til at dette er særlig effektivt er fordi det skjer i kombinasjon med lavere avgifter for elbil.

Samfunnsøkonomene foretrekker derimot en strategi der man utelukkende øker avgiften på det forurensende drivstoffet.

Problemet er at ingen land i hele verden har klart å innføre så høy pumpepris på bensin og diesel, at det fører til elektrifisering av bilbarken i stor skala. Årsaken er at denne strategien krever så kraftige drivstoffavgifter at det er så og si er politisk umulig å gjennomføre.

For ikke å snakke om urettferdig - for dem som eier en gammel bensinbil de foreløpig ikke har råd til å bytte ut.

Frøvoll kan jo prøve å svare leserne på hvor høy pumpepris på diesel som skal til for at elbilen skal vinne konkurransen i nybilmarkedet i 2025, samtidig som den ilegges full moms og veibruksavgift, slik han foreslår.

Les mer fra Norsk debatt

Så er det greit å minne om: Norge er et langstrakt land og folk lever ulike liv. Når man kjemper for kollektivsatsing, bør man ikke basere analysen på at et Norge helt uten bilkjøring er mulig.

Det er 2,8 millioner personbiler i Norge. Derfor er det avgjørende med en elbilpolitikk som fungerer i praksis.

Dagens strategi i elbilpolitikken gjør at vanlige folk kaster seg ut i ny teknologi og er med på et gedigent globalt teknologiskifte i klimaets favør.

Den satsingen må vi ta vare på.