Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til søksmål mot staten. De hevdet at staten hadde brutt Grunnlovens §112 da staten tildelte letelisenser for olje og gass i Barentshavet sørøst.

Det ble heldigvis satt et punktum for søksmålet 22.desember, da Høyesterett frikjente Staten. Men er miljøorganisasjonene innforstått med sin egne meninger?

Dette er saken: Verden ser mot Norge: Nå starter andre runde av klimasøksmålet

Vi har mye å takke olje-eventyret for

Norsk olje- og gassproduksjon er et industrieventyr. Et industrieventyr som har gjort at man kan vokse opp i et land med fantastiske muligheter. Det er et industrieventyr som har gitt oss trygghet, frihet og hundretusener av arbeidsplasser. Arbeidsplasser som har bygget opp lokalsamfunn og sørget for at mennesker får en trygg jobb å gå til.

Takket være det norske olje- og gasseventyret har vi fått muligheter og tryggheten i hverdagen. Dersom du mister jobben får du hjelp og når du blir gammel får du pensjon når du ikke jobber lenger. Du kan ta den utdanningen du ønsker, og har muligheten til å søke deg til drømmejobben.

Det er en trygghet vi i aller største grad kan takke det norske olje- og gasseventyret for. Når miljøorganisasjonene vil skru av kranen til norsk olje og gass viser de null respekt for næringen som har gitt oss så mye og for alle de menneskene som hver dag sørger for høy produktivitet og skatteinntekter til statskassen.

Avvikling vil føre til økt utslipp

Norsk olje- og gass bidrar til at europeiske land kutter sine klimagassutslipp. Norsk gass er grunnen til at Storbritannia kunne ha sin første kullfrie uke siden 1882. I en artikkel fra Nature Climate Change vises det til at klimagassutslippene vil reduseres med 50 prosent på kort sikt, samt to tredjedeler på lengre sikt hvis land erstatter kull med gass.

I en verden hvor vi blir flere mennesker, krever det også mer energi. Men hvor skal man få denne energien fra?

Løsningen er åpenbart norsk gass. Da hjelper det lite at det eneste formålet miljøorganisasjonene har er å stenge ned norsk olje-og gassproduksjon. Miljøorganisasjonene lever i troen på at dette vil føre til at de globale utslippene kuttes. Men det stemmer ikke. Tall fra 2019 viser at Norge står for 2 prosent av verdens oljeproduksjonog 3 prosent av verdens gassproduksjon. En avvikling av produksjonen vil dermed føre til de globale utslippene øker, ikke kuttes.

Les også: Sjeføkonom: Det grønne skiftet har sendt kronekursen til bunns

Verden er tjent med at Norge står for en større del av olje- og gassforsyningen. En stans i norsk olje- og gassproduksjon vil føre til mer makt til stater som ikke bryr seg om å kutte klimagassutslipp. Ei heller om å respektere demokrati og menneskerettigheter.

Rapporten fra Norsk olje og gass viser at Midtøsten som region har over 60 prosent høyere utslipp enn petroleumsproduksjonen i Norge. Rapporten viser også at norske klimagassutslipp av CO2 per produsert enhet i produksjonsfasen på norsk sokkel er halvparten av verdens gjennomsnitt. Det har derfor stor betydning at olje og gass kommer fra norsk sokkel.

Pengene fra olje- og gassindustrien er med på å bidra til teknologiutvikling og forskning. Det bidrar til at forskningsmiljøer kan tilegne seg ny kunnskap på området, og utvikle grønn teknologi. Vi trenger teknologi som ikke bare bidrar til å redusere klimagassutslippene i Norge, men også de globale utslippene. Kompetansen som Norge har fått gjennom olje- og gassindustrien har bidratt til at Norge sitter med mye viktig kunnskap. Kunnskap som er avgjørende for å utvikle ny teknologi som bidrar til kutt i klimagassutslippene nasjonalt og globalt.

Den norske olje- og gassindustrien er og vil være viktig for Norge i årene fremover. Det er på tide at miljøorganisasjonene innser at næringen bidrar til at samfunnet videreutvikles, ikke ødelegges.