Etter kommunereformen vil bare en kommune søke om skilsmisse. For Høyre vil ikke kommunereformen ligge i en skuff, nå er tiden inne for sterkere kommuner, større fagmiljøer og bedre velferdstjenester.

Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og sørger for at flest mulig oppgaver løses nær innbyggerne. Det er tilpasset deres behov og utfordringer.

Norge er et langstrakt land, med store forskjeller og ulike utfordringer. Alternativet til kommunereform er små kommuner som ikke kan gjennomføre oppgavene selv - og setter de over til interkommunale selskaper uten demokratisk styring.

Kommunereformen var - og er - en lokaldemokratireform.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Reformen er en suksess, og det finnes mange gode eksempler på hvorfor kommunereform er viktig, og hvordan det bygger velferdstjenestene videre.

Indre Østfold var en av de største kommunesammenslåingene der fem kommuner ble én. Når regnskapet ble lagt fram så sa økonomisjef i Indre Østfold kommune, Ståle Ruud, at de fem gamle kommunene hver for seg ikke hadde oppnådd de samme driftsresultatet de har i dag.

For å få de samme økonomiske resultatet i de gamle kommunene hadde de enten måtte øke eiendomsskatten eller kutte i velferdstjenester.

Les mer fra Norsk debatt

Den nye regjeringen er glad i å reversere, enten det er domstolsreform, jernbanereform, fritt skolevalg, opprette nye fylkeskommuner, kompetansekrav til lærere eller fritt behandlingsvalg.

Det å reversere kommunereformen var også en av Senterpartiets store valgløfter. Problemet til regjeringen var at det var ikke opp til dem å bestemme, det var kommunene selv som skulle løse seg opp. De så verdien i at samarbeid og fellesskap skaper bedre tjenester og kommuner.

Høyre sier klart og tydelig; kommunereformen er ikke over. Den har så vidt begynt.