(Oppland Arbeiderblad)

Denne uka dumpet et ganske så anonymt men tettskrevet A4-ark ned i postkassa. Arket inneholdt to tekster, av henholdsvis Christian Paaske og Ranveig H. Kristiansen.

Jeg tenkte det kunne være nyttig å si litt om hvem disse skribentene er. Christian Paaske er en frontfigur i alternativmiljøet i Norge. Han har blant annet gjort seg bemerket med påstanden om at jorden er flat, og at NASA er en eneste stor konspirasjon med hovedoppgave å photoshoppe bilder fra verdensrommet slik at jorda skal fremstå rund.

Ranveig H. Kristiansen er en religiøs fundamentalist som er mest kjent for å være homofob.

Avsenderen av skrivet er ukjent.

Les også: Alle vet vel at man blir deprimert av å spise pasta? Det står jo på internett

Ikke la deg lure

Begge tekstene serverer ville og konspiratoriske teorier omkring korona. De er kritiske til hvorvidt koronapandemien faktisk er en verdensomspennede pandemi, journalistenes dekning av den, myndighetenes agenda i håndteringen, med videre.

La meg slå fast: Statens aller viktigste oppgave er til en hver tid å sørge for innbyggernes trygghet. Enten det gjelder forsvar av nasjonen, opprettholdelse av lov og orden, å sikre frihet og demokratiske rettigheter eller folkehelse.

Folkehelse er så viktig at det skal ligge til grunn for alle andre beslutninger vi som politikere tar. Så viktig, at friheter vi normalt tar for gitt kan settes til side, dersom hensynet til folkehelsen krever det.

Det er nettopp det som har skjedd i året vi har lagt bak oss. Derfor er det viktig å ikke la seg lure av statistikk. Kristiansen prøver å ufarliggjøre korona ved å sammenligne dødstallene fra sesonginfluensa i normalår og dødstallene for korona så langt i pandemien. Noe skurrer, sier hun.

Nei, det gjør det ikke.

Tilfeldigvis er det slik at tiltakene som virker mot korona også virker veldig godt mot andre smittsomme sykdommer. Derfor ser vi mindre av dem. Korona er fortsatt både ekstremt smittsomt og langt mer dødelig enn vanlig sesonginfluensa. Det som skjedde i Italia, Østerrike og Belgia kunne like gjerne skjedd her. Vi har bare lykkes veldig godt i det vi har gjort så langt. Faktisk over all forventning, bedre enn våre mest optimistiske prognoser.

Spøkelser på høylys dag

Det er ingen konspirasjon som ligger bak. Ikke et forsøk på en ny verdensorden som skal herske over oss. Når World Economic Forum lanserte initiativet «The Great Reset», så handler dette om å forholde seg til den opprivende effekten korona har hatt på verdensøkonomien.

Samtidig er enhver krise av et slikt omfang en mulighet. I dette tilfellet en mulighet til å tenke nytt og mer bærekraftig. En mulighet til å bygge en bedre verden, når vi sakte men sikkert går tilbake til en normal hverdag. Det er ingen grunn til å se spøkelser på høylys dag.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Årsaken til at vi har ofret så mye det siste året er ikke konspiratorisk. Det er ganske enkelt at det ikke finnes noen kur. I starten fantes heller ingen vaksine. Nå er vi heldigvis i gang med vaksinering, men det er fortsatt en vei å gå.

Ikke lytt til konspirasjonsteoretikere. Lytt til erfarne fagfolk.

Håndvask hjelper, avstand hjelper, og vaksiner hjelper. Vi er alle lei og trøtte av Korona, men dette er ikke tiden for å slakke opp. Nå må vi holde ut resten av løpet.

Og når korona er over, bør vi fortsette å vaske hendene. Det redder liv.