Stopp islamiseringen av Norge (Sian) kan bare fortsette med sin brenning av Koranen.

I virkeligheten driver de med markedsføring av Koranen. Hadde de vært klar over det, tror jeg de hadde tenkt seg om flere ganger før de tente på Koranen neste gang.

Brenning av hellige bøker er ikke et nytt fenomen. Bøkene som ble brent (spesielt under kriger), var de som ble sett på som subversive eller representerte andre ideologier enn normen i et samfunn. Det er verken første eller siste gang vi vil være vitne til slikt.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Spørsmålet vi må stille oss, er hvordan vi skal respondere. I forrige uke var vi vitne til urovekkende scener i Sverige. Flere frykter nå samme tilstander i Oslo, spesielt etter Sians markering under fredagsbønnen utenfor Stovner moské.

I skrivende stund planlegger de nå en ny markering, og det selv etter avslag fra Oslo-politiet.

Jeg har vanskelig for å forstå hvordan noen kan gå til fysisk angrep på andre mennesker når det ikke dreier seg om selvforsvar. Riktignok settes følelser i sving for svært mange som betrakter Koranen som mer hellig enn dem selv.

Selv om Sian skulle brenne alle Koraner som eksisterer, er Koranen ifølge muslimene under Guds beskyttelse.

Den er memorert av mennesker verden over, unge som gamle, fra vest til øst og fra nord til sør. Budskapet vil ikke gå tapt ved å brenne papir. Koranen krever uansett ikke menneskelig beskyttelse. Mennesker kan ikke beskytte det Gud selv hevder å beskytte i Koranen (Koranen 15:9).

Min anbefaling til alle som vurderer å møte opp mot Sian, er å la være å gå i fellen. Møter man opp, får Sian den oppmerksomheten de ønsker.

Les mer fra Norsk debatt

Man trenger ikke være redd for at Koranen blir brent. Den er jo blitt brent tidligere, men har det skadet Koranens budskap? Tvert imot. Flere blir faktisk nysgjerrige på Koranen og vil lese den.