De som har trodd at energipolitikk kun handler om klima, har forhåpentligvis fått seg en vekker. Rundt 40 prosent av Europas import av gass kommer fra Russland. Krigen i Ukraina gir god grunn til å frykte for Europas energisikkerhet.

Strategiske råvarer har gjennom historien spilt en viktig rolle i geopolitikk og allianser. Da Hitler ble påført sitt første militære nederlag i Narvik i 1940, var det en alliert innsats mellom norske, franske, britiske og polske styrker. De var forent i kampen mot Nazi-Tyskland. Vel så forent var de i å nekte det tyske krigsmaskineriet tilgang på malmen som ble skipet ut fra Narvik havn.

Nå er tiden kommet for å stå sammen mot russisk aggresjon ført an av Putins regime.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Etterlyser tiltak fra regjeringen

Norge må eksportere og forsyne Europa med så mye norsk gass som mulig. For å få til dette, etterlyser Høyre flere tiltak fra regjeringen.

For det første, så må regjeringen komme med en strategi for hvordan Norge kan øke eksporten. Her må utvidelse av infrastruktur for LNG og rørledningsnett stå sentralt.

For det andre, så må regjeringen motstå presset fra SV til å strupe ny leting og utvinning av norsk naturgass, slik vi så med 26. konsesjonsrunde. Vi må kartlegge nye gassfelt fra øst i Barentshavet til langt sør i Nordsjøen, gjennom både nummererte og unummererte runder. Det betyr en mer aktiv letepolitikk.

For det tredje, så må Norge, sammen med olje- og gasselskapene, sikre lavutslippsproduksjon av naturgass som møter kravene i EUs taksonomi. Vi må også gjøre mer for at Norge blir Europas største leverandør av blått hydrogen og ammoniakk som energibærere i et netto lavutslippssamfunn frem mot 2050.

Trenger realisme i energipolitikken

Norge skal nå sine klimaforpliktelser og bidra internasjonalt til utslippskutt. Men på veien må vi ikke glemme at energi er også sikkerhetspolitikk. For millioner av husstander i Europa, er varme i stua og koking av middag helt avhengig av gassleveranser, enten de er russiske eller norske.

Les mer fra Norsk debatt

Vi trenger nå en regjering som ikke ser energi kun som klima, men forstår at norsk gass er viktigere enn noen gang for å stabilisere markedene i Europa i overgangen til fornybarsamfunnet.

Vi trenger mer realisme i energipolitikken, både for reelt å bidra til grønn omstilling, og for å styrke norsk og våre alliertes sikkerhet.