Det var frustrerende å følge debatten i Kringkastingsrådet om NRKs livssynsdekning på torsdag.

Utgangspunktet var hvorvidt NRK bør fortsette å forkynne kristendom slik de gjør i dag, og hvordan dette står seg målt opp mot NRKs idealer om nøytralitet og redaksjonell uavhengighet.

Dessverre brukte K-rådet mesteparten av tiden på en diskusjon rundt grenseoppgangen mellom forkynnelse og kulturformidling, pluss å snakke mye om ukontroversielle ting som at det skal være rom for redaksjonell dekning av religion og livssyn i NRK.

Viktige tema, for all del, men her fungerte det som en avledning fra spørsmålene som var årsaken til at saken kom opp:

  • Bør NRK sende religiøs forkynnelse?
  • Er det greit at NRK utelukkende sender kristne gudstjenester og andakter?
  • Hvordan harmonerer det med NRKs idealer å forkynne én utvalgt religion på denne måten? Er dette noe man bør slutte med?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det var ingen i K-rådet på torsdag som var uenige i at kristne gudstjenester og andakter er forkynnelse. Ingen uklarheter her, med andre ord. Likevel brukte de mesteparten av tiden på å diskutere gråsoner i skjæringsfeltet kultur og religion istedenfor å snakke om sakens kjerne.

Stiller spørsmålet på nytt

Heldigvis var Kringkastingsrådets leder, Snorre Valen, tydelig på at forkynnende innhold er et brudd på NRKs generelle prinsipper. Valen synes ikke NRK bør fortsette med forkynnelse av denne typen.

Kort tid etterpå forsikret kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen om at NRK kommer til å fortsette. Greit med en avklaring, i det minste.

Vi har imidlertid lyst til å spinne videre på et spørsmål Snorre Valen stilte helt til slutt, og som NRKs representant ikke klarte å svare på.

Siden det ofte er lettere å svare på spørsmål når man har fått tenkt seg litt om, gir vi herved NRK en ny sjanse:

Kan det tenkes at kristendommens særstilling i NRK fører til en annen tilnærming til kirken enn andre tros- og livssynssamfunn?

Les mer fra Norsk debatt

For kanskje gjør den kristne forkynnelsen at NRK blir mindre kritisk til kirken? Vi følger opp med to spørsmål til, som også ble nevnt i løpet av møtet:

  • Når NRK bare sender kristen forkynnelse, hva har det å si for NRKs nøytralitet?
  • For å rette opp i denne skjevheten, kommer NRK til å sende forkynnende programmer fra andre religioner også, for eksempel direktesending av muslimsk trosutøvelse?

For det er ikke «Festen etter fasten» eller noen av de andre fine livssynsrelaterte programmene på NRK som er motsvaret til å sende gudstjenester fra kirken. Motsvaret er direktesending fra fredagsbønnen i moskeen.

Vi venter i spenning på svar fra kringkastingssjefen.