Mange lurer på hvordan Senterpartiet har kunnet gå fra rundt 20 prosent på målingene i vinter og vår 2021, til mellom tre og sju prosent nå. Partiet møter hver nye dårlige måling med å mane til tålmodighet og kriseforståelse. Bare vent til statsbudsjettet kommer, er siste beskjed.

Ja, vi venter og håper. Men når man bryter med grunnlaget for at mange velgere strømmet til Sp, tror jeg dette handler om noe mer.

Vi husker at under Solberg-regjeringen samlet folk seg i store aksjoner mot sykehuspolitikken landet rundt. De som stod i front for motstanden, enten det var i Oslo eller distriktene, var Sp med den kunnskapsrike, troverdige helsepolitikeren Kjersti Toppe.

I alle valg i Norge i nyere tid har helse vært en stor sak, og jeg er sikker på at kampen for sykehusene var en hovedgrunn til partiets store vekst.

En stor mulighet

Hvis Sp skal snu trenden må partiet bli til å kjenne igjen i sykehussaken. Partilederen var flere ganger på besøk på Ullevål under valgkampen, og sa det skulle være en prioritert sak å redde sykehuset. Det ble det ikke noe av i regjeringsforhandlingene i Hurdal.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Men nå har Trygve Slagsvold Vedum en stor mulighet til å vise hva han og Sp egentlig mener, også i regjering.

Finansministeren har nemlig lenge varslet at flere store statlige byggeprosjekter må utsettes eller nedskaleres. Slik vil han redusere faren for overoppheting av økonomien med alt det medfører.

Vil bli jubel

Da er det ett stort byggeprosjekt finansministeren trygt kan revurdere, uten å bli møtt med protester. Derimot vil det bli mye jubel fra det store flertallet på 82,5 prosent av Oslos befolkning som vil beholde Ullevål sykehus.

Han kan be om en revurdering av Helse Sørøst sitt milliardsluk av noen sykehusplaner i Oslo, hvor nytt gigantsykehus på Gaustad og nedlegging av Ullevål inngår.

Vi vet at Oslo er et press-område, hvor det allerede pågår flere store statlige prosjekter som nytt regjeringskvartal. Da vil det bety spesielt mye at bygge-aktiviteten her ikke kjøres ytterligere i været.

Mange steder rammes

En slik revurdering av gigantsykehuset i Oslo vil også bli møtt med jubel fra mange andre steder. Helse Sør-Øst bestemte i sitt styremøte 22. juni å utsette eller stoppe flere andre større sykehusprosjekter i regionen for å kunne finansiere planene i hovedstaden. Det rammer viktige utbygginger ved Sørlandet sykehus, sykehuset Østfold, sykehuset Innlandet, Ahus og Sunnås sykehus.

Samtidig som disse prosjektene settes på vent, prioriteres altså gigant-sykehuset i Oslo over alt annet. Et prosjekt som verken bystyret, bydelsutvalgene, fagforeningene eller befolkningen i byen vil ha. Det skal riktig nok finansieres ved at regjeringen gir dem tillatelse til å ta opp lån. Men for overoppheting og press i økonomien vil det gjøre liten forskjell.

Norgesrekord i sløsing

Når staten må kutte investeringer på alle samfunnsområder, er det vanskelig å forstå at det dyreste landbaserte byggeprosjektet ikke utsettes for en kritisk gjennomgang.

Som finansministeren selv sa i valgkampen er det en mye bedre og billigere løsning å bygge videre på Ullevål. Det har store ledige tomter og bygg på til sammen om lag 110 000 kvadratmeter, som er rehabilitert eller nybygd i de seinere år. De har en verdi på anslagsvis rundt 10 milliarder. Hvis de ikke skal brukes videre, er det bortimot norgesrekord i sløsing.

Dette er Nettavisens spaltister

En sjelden gavepakke

Til sammen vil investeringsbehovet kunne reduseres med rundt 20 milliarder, dersom man velger Ullevål-alternativet.

Dette burde jo være en sjelden gavepakke for en finansminister som leter etter kutt.

Det er rett og slett et tilbud han ikke kan si nei til, hvis han vil skape jubel og gjenvinne tilliten blant våre mange sykehus-aktivister - ikke bare i Oslo, men i Innlandet, Telemark og Vestfold, Agder, Østfold, Akershus og landet rundt.

Nå venter vi spent på om statsbudsjettet vil bringe gode nyheter. Hvis det ikke skjer noe der, håper vi SV vil kjenne sin besøkelsestid og prioritere sykehus-saken i budsjettforhandlingene på Stortinget.