Forrige fredag fremmet Rødt et forslag i Stortinget om forbud mot utvinning av kryptovaluta.

Forslaget fremstår som en pakke kokt sammen på myter og misforståelser som har bygd seg opp over flere år.

Først og fremst er utvinning av kryptovaluta et misvisende begrep. Bitcoin blir ikke produsert i datasentre. Det finnes riktignok store datasenter som bruker mye strøm på oppgaver knyttet til bitcoin, men disse utvinner ingenting.

Det de gjør er å løse kompliserte oppgaver som å prosessere, validere og sikre transaksjoner. Betalingen for oppgaven skjer i form av bitcoin.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Når man snakker om forbud mot utvinning av kryptovaluta snakker man altså om et forbud mot salg av vanlige datatjenester. For bitcoin er det snakk om salg av tjenester knyttet til håndtering av transaksjoner. For en annen kryptovaluta, filecoin, er det snakk om salg av lagringsplass.

Med Rødt sitt forslag vil det fort kunne bli ulovlig å selge VPN-tjenester dersom betalingen skal skje med en kryptovaluta.

Det er vanskelig å se for seg hvordan Norge, eller verden, vil være tjent med et slikt forbud. Det er nå rundt 300 millioner brukere av kryptovaluta verden over og antallet vokser raskt. En vanlig kritikk av kryptovaluta er at det ikke har noe annen nytte enn å være et spekulasjonsobjekt. Det er feil. Bruksområdene er mange og i kontinuerlig videreutvikling.

Stavrum & Eikeland: - Bitcoin er kontanter på steroider

Som et eksempel har vi nylig sett hvordan den ukrainske staten har gått ut og bedt om donasjoner i bitcoin og ether for å finansiere forsvaret sitt mot Russland. Norske banker har advart brukerne om at overføringer til Ukraina potensielt kan forsvinne i banksystemet, men med bitcoin slipper man disse utfordringene og midlene kommer direkte frem til mottaker med en gang.

Et annet eksempel er den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Navalny og gruppen rundt ham. Når Putin har brukt makt for å konfiskere tradisjonelle midler har kryptovaluta gjort dem i stand til å fortsette å finansiere det politiske arbeidet sitt. Dermed muliggjør kryptovaluta demokratikamp i land hvor autoritære regimer bruker makt for å undertrykke motstandere. Derfor er det et paradoks at Norge diskuterer forbud samtidig som mennesker over hele verden er helt avhengige av disse tjenestene.

Det er lett å glemme at de færreste i verden har tilgang på Vipps og BankID for å overføre penger.

Det skjer mye verden rundt på regulering av kryptovaluta. I Ukraina har Zelensky tatt seg tiden til å rulle ut en ny lov som legger til rette for bruk av krypto samtidig som landet står midt i en krig. Det gjør han fordi han både skjønner og er helt avhengig av nytten det gir. I USA har Biden nettopp lagt frem en presidentordre som fremhevet at kryptovaluta kan gi muligheter for innovasjon, konkurransedyktighet og finansiell inkludering.

Les også: MDG krever bitcoin-forbud: – Ødelegger norsk natur

I fjor ble bitcoin innført som offisiell nasjonalvaluta i El Salvador, blant annet for å gjøre emigrantoverføringer til landet raskere og billigere.

Når norske politikere skal ta stilling til hvordan vi bør tilpasse oss her hjemme er det viktig at de først hever blikket og ser ut. Bitcoin er kommet for å bli, og kraftkrevende sikring av systemet er en nødvendighet. Spørsmålet er ikke om denne kraften vil bli brukt, men hvor og med hvilke miljøkonsekvenser.

De fleste datasentrene i Norge som leverer tjenester knyttet til kryptovaluta ligger i kraftkommuner med fornybar overskuddsstrøm. Dette er bra for verden, ettersom det bidrar til lavere CO2-utslipp fra bransjen, og det er bra for Norge fordi det sikrer lokal verdiskaping.

Les mer fra Norsk debatt

Datasenter-næringen representerer et mulig industrieventyr for Norge og kan blåse liv i nedlagte industrisamfunn som sårt trenger en ny hjørnestein, så lenge de politiske rammevilkårene bygges på kunnskap og innsikt snarere enn populisme og symbolpolitikk.