I 2013 la daværende helseminister Jonas Gahr Støre frem en nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader.

Visjonen var tydelig: en fremtid uten tobakk.

Nå ser man derimot at regjeringen og Helsedirektoratet tvinger produsenter av tobakksfri snus til å putte tobakk i snusen. Grunnen er at de ikke ønsker nye nikotinprodukter på markedet. Det er naturligvis noe som faller på sin egen urimelighet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

FHI sier tydelig at snus uten tobakk er mindre helseskadelig enn snus med tobakk, men på grunn av lovgivningen blir man tvunget til å putte inn den helseskadelige tobakken.

Om man kan gjøre snusen mindre helseskadelig, er det noe politikerne bør heie frem - ikke forby.

Man kan også trekke denne logikken inn i det daglige.

Med Helsedirektoratets logikk bør man putte sukker i lettbrus eller tvinge inn fossilt drivstoff i el-biler. Det sier seg selv at det ikke gir mening. Det er ikke brusen som er mest helseskadelig, men sukkeret.

På samme måte som at det ikke er snusen i seg selv som er mest helseskadelig, men tobakken.

Avhengighet er sjelden bra, men om man kan legge til rette for å bedre folks helse til tross for avhengigheten, så er det noe vi bør tillate og legge opp til.

Faktum er at det aldri har vært så få røykere i Norge som nå. Det handler nok mye om kultur, men ikke minst om at man har fått et mindre helseskadelig alternativ i snusen.

I et perfekt samfunn ville ingen vært avhengige av noe, men det likner mer et eventyr enn en realitet.

Faktum er at folk ikke alltid vil gjøre de mest helsefremmende valgene. Jeg tror også livene våre ville vært kjedelige om man alltid skulle levd etter boka. Enten det gjelder sukker, tobakk eller alkohol.

Les mer fra Norsk debatt

Det vi derimot kan jobbe for er å gjøre de usunne valgene litt sunnere. Helsedirektoratets drømmesamfunn er et samfunn der alle gjør de riktige valgene til enhver tid.

Mitt drømmesamfunn er derimot et samfunn der folk har lov til å ta de valgene de selv ønsker.