Gå til sidens hovedinnhold

La oss lytte til Torstein Lerhol og andre med erfaring

Det er ikke tvil om at mange lokalpolitikere har et mer pragmatisk forhold til samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter innen helse og omsorg, eller det vi kaller en velferdsmiks.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Det ble særlig synlig under Arendalsuka.

En ny undersøkelse slår fast at venstresidens velgere er positive til et samarbeid mellom det private og offentlige helsevesenet.

Les saken her: Ap- og Sp-velgere med klar tale om private helseaktører: - Helt umulig uten

Det samsvarer ikke helt med de retoriske grepene fra mange stortingsrepresentanter om tematikken. For det er faktisk slik at vårt velferdssamfunn er bygget på samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Dette ser vi mange gode eksempler på i små og mellomstore kommuner, og dette mener jeg det er verdt å ta vare på.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Valgfrihet

Under Arendalsuka kunne man se flere gode eksempler på gode, lokale samarbeid innen helse og velferd.

Jeg har lyst til å trekke frem Torstein Lerhol, som selv har BPA (brukerstyrt personlig assistanse), er Sp-politiker og leder i Medvind Assistanse. Han deltok på arrangementet «Velferdsmiks i helse og omsorg: hvordan kan private styrke distriktene?». Dette var interessant å lytte til.

Mange kommuner i Norge har valgfrihet innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette betyr at hvis man har behov for denne type tjenester, kan man velge å få tjenesten levert av en privat aktør uten at det koster noe ekstra. Det er da kommunen som tar regningen for å at du skal kunne velge.

Lerhol understreker hvor viktig det er for kunder/bruker å ha valgfrihet på arrangementet. Når man mottar BPA-tjenester, så handler det om å leve livet på sine premisser. For å oppnå dette, må kunden/brukeren kunne velge menneskene som kommer inn i livet sitt.

Les også: - Jeg skulle jobbet bak skranken på NAV

Lerhol, som er leder i Medvind Assistanse, trekker frem eksempel fra egen bedrift. Dersom han ikke leverer et godt produkt, vil tjenesten bli dårlig. Da bør det være selvsagt at kunden/brukeren har mulighet til å velge en annen leverandør. «Derfor er det viktig med fritt brukervalg – også i distriktene. Det må ikke bli slik at storbyene har monopol på fritt brukervalg», sier han fra scenen på Arendalsuka.

Jeg er helt enig med Lerhol.

Fritt brukervalg er et av de gode eksemplene på velferdsmiksen vi har i Norge. Private bedrifter er viktige BPA-leverandører, også i distriktene. Dette gir flere distriktsarbeidsplasser og naturligvis positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Utfordrer velferdsordningene våre

Norge står overfor store demografiske utfordringer.

Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles de neste tiårene, samtidig som barnekullene er historisk lave. Det krever enorm kapasitet, fagfolk og økonomiske ressurser. Fordi behovene blir så formidable, utfordrer dette alle velferdsordningene våre.

Les mer fra Norsk debatt her

Dette krever at vi satser i fellesskap. Offentlige, private og ideelle aktører må jobbe sammen, for å trygge den norske velferden. Vi må dyrke mangfold og læring, de som er kreative, omsorgsfulle, og som ser muligheter.

Jeg håper en ny regjering vil styre etter fornuften, og ikke etter prinsipper, sier Lerhol.

Jeg kunne ikke vært mer enig.

Kommentarer til denne saken