(Gudbrandsdølen Dagningen)

I fjor høst, som fersk fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Innlandet, fikk jeg en invitasjon til et møte med en ordfører. Tema for møtet var omdisponering av helsesykepleiere til smittesporing.

Veldig tidlig i møtet byttet ordføreren tema, og begynte å snakke om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Hans standpunkt var at dette ikke var nødvendig å tilby til andre enn førstegangsfødende.

«Alle kvinner som hadde født flere ganger trengte det ikke», ifølge ordføreren.

God, gammeldags hersketeknikk

Det var en veldig bevisst handling fra ordføreren å flytte fokus, rett og slett god gammeldags hersketeknikk. Hersketeknikken funket, og mitt svar ble upresist. Det presise svaret som jeg skulle ha gitt er følgende:

Kvinner oppholder seg kortere tid på sykehus etter fødsel enn tidligere. Dette betyr at mor og barn ofte reiser hjem før ammingen og melkeproduksjonen er ordentlige i gang.

Amming er en naturlig del av barseltiden, men for å lykkes trenger mor veiledning fra jordmor. Jeg tror de fleste kvinner som har fått barn vet hvor vanskelig amming kan være i starten.

Det som skal være en av de viktigste stundene med barnet, blir en situasjon med smerte og fortvilelse.

Den nyfødte er ikke en identisk kopi av sine søsken

Det er smertefullt når brystvorten blir sår og irritert. Fortvilelsen er ofte stor over å ikke få til det mest naturlige som fins, og noen trenger mer hjelp og veiledning i starten enn andre.

Det å få besøk av jordmor rett etter hjemkomst, er kanskje det som skal til for å lykkes med ammingen.

Det er en sterk anbefaling å amme barnet, og derfor er hjemmebesøk viktig.

Det er heller ikke slik at siden kvinnen har født en gang tidligere, så kan hun alt.

Les også: Jeg har søkt 421 jobber som jeg ikke vil ha

Ingen fødsel er lik, det nyfødte barnet er heller ikke en identisk kopi av eldre søsken, og dette nye barnet vil kanskje ha en annen sugeteknikk enn sine tidligere søsken.

Dette er ofte anatomiske naturlige utfordringer, som lett vil kunne løses med enkel veiledning av en jordmor.

Barselomsorg er viktig

Dette besøket er også viktig for å kunne oppdaget sykdomstilstander hos mor og barn, ikke minst gjelder dette psykisk sykdom og vold i nære relasjoner.

Hjemmebesøk av kommunal jordmor handler om god kvalitet i kommunalt svangerskap- og barsel omsorg. Det å gi tidlig og riktig barselomsorg er viktig for mor og barn.

Det skal tilbys alle kvinner, for ingen fødsel eller nyfødt barn er lik.

Må satses på

5. mai er den internasjonale jordmordagen. Denne dagen er viktig også for oss nasjonalt.
For i 2020 var det kun 4 av 10 mødre som fikk tilbud om hjemmebesøk av jordmor.

Vi bor i et fylke med stor nedgang i antall fødsel. Et godt tilbud til kvinner i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel må være et satsingsområde for å snu dette.

Dette handler om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, en investering for fremtiden i Innlandet.

Så ja, herr ordfører, la oss snakke om såre brystvorter og sugeteknikk neste gang vi møtes ...

Les flere meninger fra Norsk debatt