Gå til sidens hovedinnhold

La oss ta vare på språkfellesskapet vårt

Visste du at 80-90 prosent av danske, norske og svenske ord er identiske eller ligner på hverandre, og at vi kan forstå hverandre med minimal trening?

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Gratulerer Danmark med grunnlovsdagen den 5. juni og gratulerer Sverige med nasjonaldagen den 6. juni!

Som gode naboer i Norden deler vi en uvurderlig skatt: det skandinaviske språkfellesskapet. En skatt vi må forvalte godt.

Ofte tar vi språkfellesskapet for gitt, og undersøkelser viser at nabospråkforståelsen har blitt dårligere enn den tidligere har vært. Vi blir mindre eksponert for nabospråk i populærkulturen og det er varierende hvor mye nabospråkundervisning det er i skolen.

Mange benytter engelsk ukritisk i omgang med andre skandinaver. Ved å bruke et fremmedspråk kan vi miste noe verdifullt på veien. Språkfellesskapet gir oss viktig opplevelse av nærhet, tilhørighet og tilknytning, som igjen bidrar til tillit mellom oss.

Visste du at 80-90 prosent av danske, norske og svenske ord er identiske eller ligner på hverandre, og at vi kan forstå hverandre med minimal trening?

For å bevare våre tette bånd og for å styrke dem i fremtiden, må vi ta vare på den unike verdien som ligger i det skandinaviske språkfellesskapet.

I Norden er vi over 27 millioner mennesker som helt eller delvis forstår dansk, norsk og svensk. Vi kan ikke la norsk reduseres til et språk som bare forstås av fem millioner mennesker. Ved å styrke språkfellesskapet, styrker vi også norsk og de øvrige skandinaviske språkene.

Les mer fra Norsk debatt her

Kultur og språk utgjør kjernen i det nordiske fellesskapet. At vi kan forstå hverandre på tvers av grensene i Norden gjør oss alle rikere og bidrar til tett og nær samhandling mellom de nordiske landene.

Snakk skandinavisk med andre nordboere, og bli med å ta vare på språkfellesskapet!

Kommentarer til denne saken