Det er god styringspraksis å gjøre justeringer i tiltak etter hvert som man ser hvordan de fungerer.

Heidi Finstad fra Treindustrien velger på debattplass å kalle justeringene en erkjennelse av «feilslått politikk for å håndtere strømkrisen». Finstad mener også at fastprisordningen uansett «er uegnet for industrien».

Dette er saken: Det trengs akutte løsninger for å håndtere strømkostnadene

For å ta det siste først: Her er nok Finstad for kategorisk. For mange bedrifter i industrien og næringslivet kan fastprisavtaler være et godt alternativ for å sikre forutsigbarhet om strømkostnader.

Bedrifter er ulike og har ulikt behov for forutsigbarhet, og det er naturlig at fastprisavtalene ikke passer for alle. Men ved å stemple avtalene som «uegnede for industrien» risikerer Finstad å skremme bedrifter som kan være tjent med å vurdere slike avtaler. Det er synd - først og fremst for bedriftene, men også felleskapet. Det er bedriftene selv som må velge om de vil inngå fastpriskontrakter, etter egne vurderinger om hva som er best for dem.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det foreliggende regelverket for fastprisavtaler er fleksibelt. Det er ikke noe i veien for at kraftbransjen kan tilby fastprisavtaler med forbruk mellom åtte og fire, mandag til fredag. For å gjøre ordningen mer fleksibel åpner vi også for kontrakter med variabelt volum.

Men det er, som Finstad selv skriver, ikke gitt at variable kontrakter blir gunstigere enn de avtalene som nå foreligger. Som 2022 har vist, er strømprisen uforutsigbar og kan variere betydelig. Selv om enkelte av fastprisavtalene har falt med godt over 40 prosent siden de første kom 7. desember 202 (og de korteste avtalene nå har falt til 79 øre) har vi ikke garantier for utviklingen fremover.

Stavrum & Eikeland: Ap-nestor langer ut: Mener regjeringen er handlingslammet i strømkrisen

Til Finstads første påstand, er det viktig å ha i mente at det gjennom det siste året har vært, og fortsatt er, høy temperatur i norsk økonomi. Ledigheten ligger på et rekordlavt nivå. Mange bedrifter gjør det godt, og begrenses av manglende tilgang på arbeidskraft. I en slik situasjon må vi manøvrere med forsiktighet. De «akutte løsningene» Finstad etterlyser, kan skape akutte problemer som gir enda større trusler for norsk næringsliv og norske arbeidstakere.

Og så har jeg full forståelse for at mange bedrifter også sliter og opplever utsiktene som usikre. Denne regjeringen tror på langsiktige løsninger som gir bedrifter mulighet til å prioritere forutsigbarhet. Det er jo nettopp derfor vi har lagt til rette for fastprisavtaler. Det er også derfor vi vil fortsette å legge til rette for enøk-tiltak, og jobbe videre med det som fra dag én har vårt mål, nemlig å bygge ut mer fornybar kraft.