Det er mange taler om dugnadsånd under koronaen. Men de må bli mer enn fine ord. Saken om Oslo kommunes varsel om utkastelse av Alna Kennel og Hundepark i Groruddalen er viktig, fordi det er så langt mellom liv og lære.

Midt under koronaen har Oslo kommune økt husleia til Alna Kennel og Hundepark med 56 prosent - og mer enn fordoblet gebyret. Det er umulig for den lille familiebedriften å betale dette når inntektene går kraftig ned under koronaen. Men kommunen og byrådet som ellers har bedt andre utleiere være fleksible overfor leietakere under koronaen, viser ingen nåde.

På mandag har Alna Kennel og Hundepark (AKH) fått et varsel om utkastelse. De prøvde å be om utsettelse, men det var det ikke snakk om. Mange av oss som har fulgt med på saken ble sjokkerte over framgangsmåten til kommunen. Å opptre så knallhardt når man ber alle andre om å bidra med sitt for at bedrifter skal overleve, virker veldig urimelig. Det blir et stort sprik mellom liv og lære.

Les også: - Å parodiere nåtidens kongehus må føles som å spille triangel i Metallica

Blant hunde-eiere i Groruddalen er AKH et populært tilbud. Men alle må jo skjønne at færre har behov for kennel og hundre-barnehage når vi ikke kan reise bort og mange har hjemmekontor. Når kommunen ikke vil ta slike hensyn, har venner av AKH startet en innsamlingsaksjon. Det ser nå ut til at den skal føre til at utkastelsen på mandag kan unngås i siste liten. Men problemet vil komme tilbake igjen ved neste forfall om fjorten dager, så lenge det ikke gjøres noe med den store husleieøkningen midt under koronaen.

Når Avisa Oslo spør Eiendoms- og Byutviklingsetaten (EBY)i kommunen om utkastelsen, svarer de bare med å legge alt over på staten: «Oslo kommune har ikke gitt leietakere leiereduksjon. Dette fordi det er nasjonale ordninger, gjennom statens krisepakker, som er ment å skulle dekke deler av bedrifters økonomiske tap på grunn av korona. Også er det uheldigvis sånn at noen faller utenfor de ordningene som finnes, men EBYs forvaltning følger etatens fullmakter og kommunens felles retningslinjer knyttet til korona»

Her kan du lese flere innlegg av Jan Bøhler.

Vi synes det er overraskende hvis det ikke er gitt noen signaler til EBY om å bidra med fleksibilitet og dugnadsånd under koronaen. Så vi dro til AKH for å vise vår støtte. På bildet står til venstre for meg Wenche som er daglig leder, Tale som er fornøyd bruker av hundeparken og bystyremedlem Bjørg (Sp). Sistnevnte har tatt opp saken i et spørsmål til byråden for finans i Ap-MDG-SV-byrådet. Det ble stilt 24. februar, men hun har ennå ikke fått noe svar.

Les mer fra Norsk debatt her

I det ubesvarte spørsmålet heter det blant annet:

«I mars 2020 ble den tverrpolitiske arbeidsgruppen i finansutvalget nedsatt. Den vedtok blant annet dette i i sin uttalelse til byrådet:

-Kommunen må bli med på den økonomiske dugnaden for å trygge arbeidsplassene.

-Alle partiene i Oslo bystyre vil gjennom dette felles initiativet bidra til at Oslo kommune gjør en ekstraordinær innsats for å sikre at folk så langt det er mulig kan være i jobb, at bedrifter, arbeidsplasser og folk i byen kommer seg gjennom krisen på best mulig måte, og at vi trygger jobber og verdiskaping. Det er i fellesskap vi løser denne krisen.»

Byrådet har tidligere oppfordret utleiere til å være fleksible med sine leietakere. Vil byrådet også være en fleksibel utleier og revurdere husleieøkningen til Alna Kennel og Hundepark, og andre lokale næringsdrivende som har fått sine inntekter redusert på grunn av pandemien?»

Les også: - Alt vi ikke visste da, som vi vet nå