Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet og Steffen Handal i Utdanningsforbundet har til salt i maten. Medlemmene de kjemper for, kan se langt etter en lønn som er i nærheten av hva fagforeningstoppene sjøl får inn på konto.

Sykepleierforbundet har vedtatt at forbundslederen skal ha samme lønn som en statsråd. Det vil si 1.410.0073 kroner – «godtgjørelsen» er ikke justert siden 2019, i påvente av en utredning fra Stortingets lønnskommisjon. Den dagen statsrådenes lønn «justeres» - altså opp – får altså Lill Sverresdatter Larsen et tilsvarende lønnshopp.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet har en avtale som sikrer ham lønn tilsvarende den stillinga han er frikjøpt fra – pluss 5,5 G. I dag er lønna hans 1.202.979.

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik tjener faktisk fem tusen mer enn statsrådene – 1.415.563 kroner.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, står oppført med en lønn på 3.713.035. Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold – hun som skal tale på vegne av et kriseramma reiseliv – tjener 3.710.035 kroner i året.

Gjennomsnittslønn for både lærere og sykepleiere er 564.000.

Alle som finner seg en stol rundt forhandlingsbordet – uansett hvilken side de sitter på – tilhører med andre ord den definitive lønnsadelen her i landet.

Det snakkes ofte om at vi har «små forskjeller» i Norge, at «den norske modellen» går i retning «likhet». Noen er åpenbart likere enn andre. Og det er altså utelukkende millionærer som forhandler om lønna til de som tjener 1 million mindre enn hva forhandlerne sjøl tjener.

Nevnte jeg at de som jobber i butikk i gjennomsnitt tjener 384.000 i året?

Da har jeg vel vært innom de fleste av dem som jobber i yrker som har tatt den tyngste støyten under pandemien.

Små forskjeller? Jeg veit ikke helt.