Veganere er vant til å bli diskriminert på bakgrunn av sitt livssyn. Det er imidlertid ekstra alvorlig når Statsforvalteren i Agder setter loven til side, og Norsk Vegansamfunn (NVS) ikke får støtte på lik linje med andre livssynssamfunn.

Hvorfor holder det ikke å oppfylle kravene?

Nettavisen har lest Statsforvalteren i Agder sitt avslag på NVS sin søknad.

Ikke seremonielt nok

Nei, i følge Statsforvalteren avslås støtten fordi det ikke er nok seremonielt preg over vegansamfunnets aktiviteter. De mener altså et livssyn, som veganismen per definisjon er, må oppføre seg som om de var en religiøs gruppe.

Lovverket stiller ingen slike krav, og sier vigsler kun kan gis av kongen etter at forbundet er godkjent. Statsforvalterens krav er dermed urimelig på flere nivåer.

Veganisme er et livssyn

Det kan være byråkraten, som mange andre, tror det å være veganer kun handler om hva man spiser, og ikke forstår at matvalgene veganere tar er en konsekvens av livssynet man prøver å etterleve.

Det kan være Statsforvalteren ikke har fått med seg at veganisme er et livssyn, i følge både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er en livssynsoppfatning basert på etiske og moralske prinsipper, om å gjøre det som står i ens makt for å unngå å forvolde lidelse og død på andre dyr.

La meg minne om at andre livssynsorganisasjoner, som kun lar dette synet omfatte mennesker, får den støtten veganere nå får avslag på.

Krever ikke forståelse

NVS har forskjellige aktiviteter for sine medlemmer, noe loven så klart krever, da støtten skal gå til akkurat dette. En aktivitet er å møtes for å spise og snakke sammen, reflektere over og diskutere filosofiske problemstillinger knyttet til veganisme – med andre med samme overbevisning.

Å dele et måltid med andre, der ingen stiller spørsmål ved dine valg, der du ikke må undersøke opp og i mente om maten faktisk er vegansk, der ingen kommer med den obligatoriske «du spiser maten til maten min», og «planter har også følelser», er ikke vanlig kost for oss veganere.

Les også: Støre er den store vinneren

Jeg krever ikke at dere forstår. Det er mye jeg ikke forstod om veganisme før jeg selv ble veganer. Og, det er mye jeg ikke forstår ved andre tros- og livssynssamfunn nå.

Kommentarene vi møter

Deles dette innlegget på Facebook, så kan jeg nesten garantere at noen vil si «skal vi lage en egen religion for oss som spiser kjøtt eller oss som liker biff» og «å spise grønnsaker er vel ikke noe livssyn, alle må jo ha mat» og «hva tilber de da, det hellige kålhodet?». Og så videre.

For selv om jeg forklarer forskjellen på tro og livssyn, vil ikke folk få det med seg. Slike kommentarer møter veganere hver dag.

Les mer fra Norsk debatt

Får NVS midler, på lik linje med andre, blir det lettere å rydde opp i alle misforståelser rundt veganisme, og i tillegg hjelpe veganere med å etterleve sitt livssyn. Ja, til og med slippe å bli mobbet for å ha tatt et valg som handler om mer enn å bare sette mennesket i sentrum.

Det at søknaden avvises, må det være det tydeligste bevis på den forskjellsbehandling og diskriminering veganere opplever. Det er likhet for loven, så lenge du ikke er veganer.