Frp har i NOAHs partikåring fått en beskjeden poengsum - fire av ti. Men Frp har likevel mange i sine rekker som bryr seg om dyr.

Har Listhaug planer om å støte dem bort?

Les også: NOAH-leder går ut mot Listhaug etter Dyreparken-støtte: – Det er det mest tragiske

Debatten om dyrehager er aktiv internasjonalt, og flere tidligere dyrehageeiere ønsker nå en slutt på det å fremvise ville dyr i fangenskap for underholdningens skyld. De siste dagene har også norske politikere debattert dyrehager.

Men uttalelsene fra flere politikere - herunder Frps Sylvi Listhaug - viste dessverre at kjennskapen til problemene for dyr i dyrehager, er lav.

«En gjeng virkelighetsfjerne sosialister»

Da NOAH forsøkte å belyse disse problemene, tok Listhaugs argumentasjon en besynderlig vri.

Istedenfor å diskutere fakta, hevdet hun at NOAH er «en gjeng virkelighetsfjerne sosialister». Ikke bare viste Listhaug her at hun foretrekker nedsettende karakteristikker fremfor saklig debatt, men hun valgte å gjøre en politisk uavhengig organisasjon, som partiet hennes har samarbeidet med i flere saker, til en slags politisk motpol.

Er det en god strategi for Frp å indikere at det kun er sosialister som bryr seg om dyr?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

På en skala fra en til ti

Frp er ikke best på dyrevern. Deres nye program inneholder mange tragiske vedtak som vil ramme ville dyr, og dyr i landbruket hardt. Men de er heller ikke verst. De har vært med i en regjering som har gjort flere gode vedtak for dyr - og dyrepoliti har vært en hjertesak for mange i partiet. Det får de fire av ti poeng for i NOAHs kåring.

Sosialistiske partier som SV og Rødt skårer syv av ti - altså betydelig høyere enn Frp. Men to partier som neppe vil definere seg som sosialistiske, Venstre og MDG, skårer enda høyere - ni av ti.

Hva tror Listhaug at hun oppnår ved å kalle Norges største dyrevernorganisasjon, som tydelig og klart fronter sin politiske uavhengighet, for «sosialister»?

NOAHs medlemmer og frivillige spenner over hele den politiske skalaen - fra Rødt til Frp. Det blir neppe applaus fra de mange velgerne på borgerlig side som er engasjert i dyrs rettigheter.

Ønsker Listhaug å støte fra seg dyrevennlige velgere? Streber hun etter å gjøre partiet sitt like dyrefiendtlig som Senterpartiet - som kun får ett av ti poeng av NOAH? Dette er spørsmål det kan være greit for velgerne å få svar på.

Det kan også være greit å merke seg at Listhaug ikke forholder seg til noe av den faglige kritikken mot dyrehager - men bare «forutsetter» at alt er i orden. Men det er det altså ikke.

Livet i dyrehagen

Ville dyr i fangenskap får betydelige problemer - og disse bør tas på alvor:

Plassen de har til disposisjon er ikke i nærheten av størrelsen på deres revirområder i det fri. Desto større leveområder det er naturlig for arten å ha, desto flere adferdsproblemer får de i dyrehager. Men også det å bli beglodd av besøkende er problematisk.

En samlestudie fra 2019 fant at «hoveddelen av studier konkluderte at effekten av besøkende på dyrenes adferd og velferd kan tolkes som negativ». Dyrenes normale adferd reduseres: Studier viser at sjimpanser brukte mindre tid på å spise, leke eller stelle hverandre ved høyere antall besøkende. Tilstedeværelse av mange besøkende kan utløse både akutt og kronisk stress hos dyr i dyrehager.

Det er ikke uvanlig at dyreunger dør i dyrehager.

40 prosent av løveunger i dyrehager dør før de fyller en måned. Gepardunger har svært lav overlevelse i fangenskap, inkludert hvis de flaskes opp. 65 prosent av ungene til isbjørner i fangenskap er dødfødte.

For primater som sjimpanser og gorillaer var det lenge vanlig at man tok ungene fra mor enten rutinemessig eller ved minste mistanke om problemer, for å «sikre» overlevelse, fordi det er så vanlig at primatene – som i det fri er svært dedikerte mødre – har store problemer med å ta vare på ungene sine i fangenskap. Problemene skyldes det utilfredsstillende miljøet dyrehager påfører dem.

Belastningen av å være i fangenskap kan gi både helseproblemer og mentale problemer. En studie på ulike grupper sjimpanser i zoo fant at «abnorm adferd er endemisk i fangenskap». Forskernes konklusjon var: «Mange sjimpanser i fangenskap viser en serie av alvorlige adferdsforstyrrelser, hvorav noen er ansett som mulige tegn på kompromittert mental helse.»

Les også: Trygves nedtur startet med den suspekte «rekrutteringen» av Jan

«Det finnes ingen unnskyldninger for at dyrehager fortsatt finnes i dag»

Flere aktører innenfor bransjen innrømmer nå at dyrene får alvorlige problemer.

Jon Coe, en kjent dyrehagedesigner, har uttalt: «Selv de beste dyrehager i dag er basert på fangenskap og tvang. For meg er det det som er fundamentalt feil». Tidligere dyrehagedirektør, David Hancock, har uttalt om dyrehager: «De gir illusjonen av at de gjør fremskritt, men jeg tror at fra dyrets ståsted, er det ingen forskjell». Damian Aspinall, en profilert dyrehageeier som er i ferd med å legge ned sine dyrehager i England, sier: «Det finnes ingen unnskyldninger for at dyrehager fortsatt finnes i dag».

Dyrehager bidrar heller ikke til reell bevaring - nettopp fordi dyr avlet i fangenskap er svært lite egnet til å klare seg i det fri. Dyr født i fangenskap, blir i fangenskap - og deres genetiske egenskaper endres ofte i prosessen. For å sitere Hancock igjen: «Jeg vil gå så langt som å si at dyrehager gjør bevaringen en bjørnetjeneste.». Reell bevaring handler om å beskytte ville dyr i deres habitater.

All denne informasjonen skulle man tro var relevant for politikere som skal uttale seg om dyrehager.

NOAH vil fortsette å gi informasjon om dyrevelferd til politikere - samme hvor usaklig de møter den. Vi hegner om vår politiske uavhengighet, og er opptatt av at alle partier skal bry seg mer om dyrs rettigheter.

stemfordyrene.no har vi vurdert partiene nøye, og redegjør for hva deres politikk betyr for dyr og natur. Men Frps fire poeng kommer nå med en advarsel om at deres nye leder ikke synes å innse at dyrs rettigheter kan være viktig for mennesker over hele den politiske skalaen.

Les mer fra Norsk debatt her

Kilder:

G. Mason & R. Clubb, International Zoo News, Vol 51, No 1, 2004

The Hoedspruit Endangered Species Centre, “Cheetah”.

Braverman, Irus , “Zooland: The Institution of Captivity» , Stanford University Press, 2013.

Sally L. Sherwen et. al.,, “Effects of visual contact with zoo visitors on black-capped capuchin welfare”, Applied Animal Behaviour Science (2015).