Spenn sikkerhetsbeltene, her kommer retro-populistene.

Nå er Arbeiderpartiet så desperat etter å konkurrere med Senterpartiet og Fremskrittspartiet at alt som minner om ansvarlighet er kastet ut av vinduet.

- Skulle man hørt på ekspertveldet som måler alt med kalkulatorer ville ikke Norge blitt bygget. Da hadde vi fortsatt kjørt med hest og kjerre, uttalte Aps stortingsrepresentant Cecilie Myrseth i NRK Politisk kvarter i en debatt om Nord-Norgebanen.

Arbeiderparti-politikeren tror altså at Norge ble bygget på dårlige og ulønnsomme politiske beslutninger.

I dag stemte Arbeiderpartiet sammen med blant andre SV, Frp og Senterpartiet for å bygge Nord-Norgebanen, som er en togstrekning mellom Fauske nær Bodø og Tromsø, som ligger 375 kilometer lenger nord.

Alt som er av fagfolk har dømt prosjektet nord og ned. Jernbaneverket slaktet prosjektet, og NTNU-seniorforsker Morten Welde har solid bakgrunn for å kalle det for «tidenes mest ulønnsomme samferdselsprosjekt».

Men dommen fra en av landets fremste forskere på statlige investeringer preller av på Arbeiderpartiet og Cecilie Myrseth (som for øvrig er utdannet psykolog). De skal bygge banen uten at de vet hvor den skal gå, hva den vil koste og når den skal realiseres.

Men noe var hun klar på, nemlig at banen skal bygges «miljøvennlig og moderne».

Det høres fint ut, men er det rene svada. I virkeligheten vil byggingen gi enorme klimagassutslipp, rasere natur og være negativt for naturfolk. Og mens jernbanelinjer er lagt ned overalt i Sør-Norge, betyr moderne at man tyr til grepet som Bergensbanen betydde for 100 år siden.

Nord-Norgebanen er faktisk et Kinderegg av galskap: Dyrt, miljøfiendtlig og uten særlig nytte.

Eller for å sitere Jernbaneverkets omfattende utredning: «Alle alternativene gir en netto nåverdi pr offentlige budsjettkrone på omkring -1. Det vil si at for hver krone det offentlige bruker budsjett på Nord-Norgebanen i 75-årsperioden, så gir det et samfunnsøkonomisk netto tap på omkring 1 krone».

Min påstand er at ingen av stortingspolitikerne som i dag stemte for galskapens toglinje noensinne kommer til å bruke toget på sin ferd mellom Tromsø og Oslo.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) prøve å slå et slag for faktabaserte vedtak i Stortinget i dag:

– Det som er min bekymring, er at vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på, sier Hareide til NTB.

Hareides spådom er at togstrekningen blir langt dyrere enn anslaget på 120 milliarder kroner, og at en slik investering vil gå ut over andre prosjekter over hele landet.

Det kan Rødt-leder Bjørnar Moxnes leve med:

– Hareide hevder at det er urealistisk å bygge Nord-Norgebanen innenfor Nasjonal transportplan, men det blir realistisk om han bare er villig til å skrote upopulære motorveier som Hordfast, Rogfast og Møreaksen. Dette handler om prioriteringer. Mens regjeringen prioriterer motorveier, vil Rødt ha jernbane. I hele landet, sier han.

Hadde det vært noe som helst sjanse for at jernbanen blir bygget, så ville dagens papirvedtak i Stortinget fremkalt økonomisk panikk.

Bare tanken på hva 120 milliarder kroner ut av vinduet kunne betydd for gode formål som bedre eldreomsorg, bekjempelse av barnefattigdom, en bedre skole eller veier der folk bor, er nok til å rive seg i håret.

Det er deprimerende nok å tenke på at vi har folk på Stortinget som mener at kalkulator er et dårlig redskap og at samfunnsøkonomi er irrelevant.

Embed

Hvis noen tror at dagens vedtak betyr at Nord-Norgebanen blir bygget, så er det helt urealistisk. Vedtaket er valgflesk som smaker best før september og som bør kastes etter valget.

Hvis så store prosjekter skal inn i budsjettbehandlingen, så vil de fortrenge andre - og atskillig bedre - prosjekter. Når stortingsvalget er over i september, kommer entusiasmen til å forsvinne hos alle andre enn togrøverne fra Tromsø.

Sånn sett er løfte om tog til Tromsø valgflesk som minner om grovt bedrageri.

Men det er alltid lurt å lese det som står med liten skrift, eller det som Ap-representant Martin Henriksen sa under stortingsbehandlingen - nemlig «at arbeidet må innebære en form for utredning».

– Vi oppfatter at dette er et intensjonsvedtak, i tråd med det Arbeiderpartiet har foreslått, og at normale prosesser for utredning og prioritering blir fulgt. Det er det vi legger i å starte arbeidet, sa Henriksen.

Arbeiderpartiet har altså IKKE bestemt seg for å bygge banen, men for å sørge for enda en utredning.

Intensjonsvedtak betyr at man har lyst på banen. Men normale prosesser for utredning og prioritering betyr å veie Nord-Norgebanen opp mot andre formål, og bruke kalkulator til å begrunne at det er fornuftig å vedta historiens mest ulønnsomme samferdselsprosjekt.

Da trenger man noen fagfolk som vil velsigne prosjektet med kalkyler og analyser. Det blir ikke enkelt.

Den forrige utredningen er så knusende at man må til Psykologisk institutt for å finne et fagmiljø som vil anbefale jernbanelinjen.

PS! Hva mener du? Er du for å bruke 120 milliarder kroner på Nord-Norgebanen og skrote veiprosjekter i Sør-Norge? Skriv din mening i et debattinnlegg!