Det er nemlig to løp i de årlige lønnsforhandlingene. Hovedoppgjørene i bransjer eller på arbeidsplasser som gjelder lønnstillegg for alle, og de individuelle samtalene.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vanskelig og ubehagelig å ta opp

Det er ikke gitt at sjefen kaller deg inn til lønnssamtale, selv om svært mange av oss har avtalefestet rett til en slik samtale. Det betyr at du selv må manne deg opp og be om en lønnsprat med sjefen. Mange opplever at det å forhandle lønn er både vanskelig og ubehagelig, og avstår fra å ta det opp. En undersøkelse Storebrand nettopp har gjennomført oppgir at 71 prosent av kvinner og 55 prosent av menn synes det er vanskelig.

Dessverre er det få arbeidsgivere som kommer med en gavepakke til deg om du ikke ber om det.

Det er tegn til at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn starter allerede med lommepengene. I den samme ferske undersøkelsen kommer det frem at gutter får 12 prosent mer i lommepenger enn jenter. Samtidig er jenter flinkere til å argumentere for hvorfor de fortjener mer – det er 19 prosent av jentene som forhandler mot 11 prosent av guttene.

Hva er årsaken til at vi liker så dårlig å snakke om hva vi fortjener? Det er ikke bare ansatte, men også mange ledere som er ukomfortable i denne samtalen. Det kan være de ikke har mulighet til å gi deg høyere lønn selv om de mener du fortjener det, eller det kan være de ikke er enig med deg at du fortjener mer lønn.

Les også: Når fagbevegelsen spenner bein for seg selv

Still forberedt

Ved å stille mest mulig forberedt til samtalen gjør du den mindre ubehagelig, og du klarer å være mer konkret. Sett opp en liste med argumenter for hvorfor du fortjener høyere lønn.

Ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene dine. Sett opp resultater du har oppnådd. Helst så konkret som mulig. Hvis du kan referere til tall eller prosjekt som har bidratt til en verdiøkning for bedriften er dette veldig bra. Det bør være noe som går utover arbeidsoppgavene dine, da det er forventet at du skal gjøre jobben du er ansatt til. Jo mer konkret du er, jo lettere er å legge det frem for sjefen. Be gjerne om innspill fra en kollega hvis du synes det er vanskelig å ta frem ting selv. Hvis du synes det er ubehagelig å snakke pent om deg selv, så tenk hvordan du ville snakket om en flink kollega.

Sjekk hva tilsvarende stillinger med lik utdannelse og bakgrunn gir i lønn. Et googlesøk gir deg flere sammenligningsplattformer for ulike stillinger. Hvis du kan finne ut av hva som lønnsnivået i bedriften du jobber kan dette være en fint å ha i bakhodet, selv om det ikke bør brukes som argument for hvorfor du fortjener bedre lønn. Du vet ikke hva bakgrunnen er for at kollegaene dine har den lønnen de har.

Sett deg mål for hva du selv ønsker, men vær realistisk. Hvis beløpet du legger frem er for høyt, kan dette ses på som useriøst og føre til at diskusjonen ender før den får begynt.

Du blir ofte spurt i en ansettelsesprosess om hvilke tanker du har rundt lønn. Ny arbeidsgiver ønsker å avklare om lønnsforventingene ligger over det de har tenkt til den stillingen.

Dersom det er viktig for deg å gå opp i lønn ved jobbytte, så fortell hva du forventer å tjene fremfor hva du tjener i dag. Det er en fare for å snakke deg ut av jobben hvis du legger forventingene for høyt. Husk også å sjekke hva lønnsnivået for denne type stillinger er i forkant av intervjuet.

Les også: Har du Fuck You-penger?

Ikke bli blind av glede

Når du er jublende glad for å ha fått tilbud om ny jobb kan man rett og slett glemme å snakke om lønn. Men det er nå du har det sterkeste forhandlingskortet. Du er valgt ut av søkerbunken som den de ønsker å ansette, og det er deg de vil ha! Hvis lønnen er lavere enn du håpet, så prøv deg allerede nå med å forhandle den opp.

Lønnen du får når du starter legger grunnlag for videre lønnsutvikling, så det er viktig å få en god start. I tillegg får du pensjonssparing av lønnen din, så det er ikke bare lønn i dag som er viktig, det preger i tillegg hvor mye du får spart i pensjon, den fremtidige lønnen din.

Det er derfor viktig å sjekke andre goder som forsikringer og pensjonsordning. Det er stor forskjell på pensjonsordninger i private bedrifter. En god pensjonsordning kan kompensere for at du kanskje ikke får så høy lønn som du ønsker.

Kommer du ingen vei på fastlønnen?

Hvis det ikke er mulig å forhandle på fastlønnen din så husk at lønnen kan bestå av flere deler.

Har du bonusordning? Eller kan det være andre goder du kan forhandle om? Det er også mulig å be om å få dekket etterutdanning, hvis det er noe du kan tenke deg.

Les mer fra Norsk debatt her

Det beste for deg er å forhandle en høyere fastlønn. Denne opparbeider du deg pensjon og feriepenger av. I tillegg kan ulike bonusordninger lettere gjøres om dersom bedriften du jobber i går gjennom en tøff periode eller omorganisering. Men dersom det ikke er mulig å gjøre noe med fastlønnen så kan en billønn eller ekstra bonus monne godt på økonomien din.

Lykke til!