Espen Hem Jakobsen, konsernsjef i Jobzone AS, utrykker bekymring for at de varslede lovendringene om innleie vil føre til at flere arbeidstakere vil bli ansatt på midlertidige kontrakter.

Det er en bekymring vi i fagbevegelsen deler. Det er også omtalt både i høringsnotatet, og i Fougnerutvalgets høringsrapport om tilknytningsformer i det norske arbeidslivet som kom i fjor.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er et hull som må tettes.

Et argument for å forby/begrense bemanningsbransjen er å få flere arbeidstakere ansatt direkte i bedriften de produserer for.

Fougnerutvalgets flertall mener at «en fast ansettelse direkte hos den virksomheten som skal ha arbeidet utført er den tilknytningsformen som best legger grunnlaget for tillit, utvikling og samarbeid mellom partene, og som dermed best ivaretar interessefellesskapet rundt den norske arbeidslivsmodellen».

Det vil også være naturlig å se på tilgangen til midlertidige ansettelser, spesielt «arbeidsmiljøloven §14-9 andre ledd bokstav a) når arbeidet er av midlertidig karakter», for å sikre seg mot at ordningen blir misbrukt.

Både flertallet i utvalget, departementet og vi har altså tillit til at bedrifter takler omstillingen.

Gunnar Stavrum: Nei til havvind og eksportkabler før de begynner å bry seg om norske forbrukere

Hovedproblemet per dags dato er at man har en bemanningsbransje som tilbyr arbeidskraft, og bedriftene har fri tilgang til denne, uten å bære risiko for dette.

Samarbeidet mellom produksjonsbedriften og de ansatte forsvinner.

Bedrifter tar på seg langt større og/eller flere oppdrag enn det grunnbemanningen de har skulle tilsi. Dette er mulig nettopp på grunn av bemanningsbransjen.

Dette er konkurransevridende overfor de bedriftene som satser på kompetanse og egenansatte. De taper i konkurranser mot bedrifter som satser på innleie.

Å bygge kompetanse krever en fast faglært bemanning, med tilsig av lærlinger/ufaglærte.

I håndverksfagene har vi lærlingeordningen som sikrer ungdom en utdannelse. Det er kompetansebedrifter som i stor grad benytter seg av dette. Det er bærekraftig, men koster mer enn å leie inn midlertidig arbeidskraft.

Bemanningsbransjen har ingen forutsetning for å utdanne lærlinger, fordi den er bygd på midlertidighet.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Erstatter man derimot innleie, og satser på økt grunnbemanning, vil man for det første øke kompetansen - som tilsvarer økt produktivitet.

Det vil også bli mulig å leie arbeidstakere på tvers av produksjonsbedrifter, tillegg til ordningene høringsnotatet beskriver for å sikre fleksibilitet - og dekke inn for svingninger i produksjonen.