Landets største opposisjonsparti er passive og har sittet stille i båten helt til energipolitisk talsperson Nikolai Astrup tar bladet fra munnen i Klassekampen: – En makspris på strøm vil i verste fall kunne føre til en enda verre situasjon, med rasjonering av strøm, sier Høyres stortingsrepresentant og medlem i Energi- og miljkøkomitéen til avisen.

Både Høyre og Arbeiderpartiet er imot makspris på strømmen, men det kan ikke være en hvilepute for tafatte politikere som ikke får med seg de store problemene strømprisene gir for vanlige folk og bedriftene de jobber i.

Selv etter strømstøtten er det enorme forskjeller i strømregningene i Norge.

  • Huseierne har regnet ut at folk i Sør-Norge har betalt 1,36 kroner per kilowattime i juli.
  • Til sammenligning kostet strømmen 2,4 øre per kilowattime for alle nord for Dovre.
  • Elektrisitet er altså mer enn 50 ganger dyrere sør i landet, selv etter strømstøtte.

Du kan lese mer her: Dette får du i strømstøtte

Milliardbeløp til offentlige kasser

I mange måneder har offentlig eide kraftselskaper solgt vår felles vannkraft til innbyggerne med enorm profitt.

I praksis er det en ekstraskatt på mange titalls milliarder kroner fra innbyggerne til kommuner og stat.

Det reelle problemet for vanlig folk i Sør-Norge er at strømmen er så dyr, og at den offentlige strømstøtten dekker godt under halvparten av kostnadene og har hull: Støtten har et tak på 5.000 kilowattimer i måneden og dekker ikke strøm i fritidsboliger, noe som er urimelig post-covid når stadig flere arbeidstakere veksler mellom å arbeide hjemme, på jobb eller på hytta.

Flere blindspor i strømdebatten

Både på venstresiden og til høyre er det flere blindspor. Venstresiden vil bruke strømstøtten til fordelingspolitikk og bruker ord som «luksusforbruk» for å senke taket på 5.000 kilowattimer eller utvide støtten til fritidsboliger.

Høyresiden er redd for at en god kompensasjonsordning skal friste forbrukerne til å bruke mer strøm og gi strømmangel. (Det siste er åpenbart et vikarierende argument. Hadde de ment det, ville det vært logisk å øke strømprisene i Nord-Norge radikalt ved å innføre merverdiavgift og forbruksavgift).

Nicolai Astrup mener at billig strøm vil føre til økt forbruk og strømmangel og ødelegge for markedskreftenes regulering av tilbud og etterspørsel. Her mener jeg at Astrup er teoretisk svevende og dårlig jordet i hverdagen til folk. For vanlige folk er strømmen uansett så dyr at de sparer så mye de kan, og for enkelte er strømregningen nå så krevende at de forbereder seg på en iskald vinter uten å kunne dusje.

Derfor er makspris på strøm en dårlig idé...

Både i Senterpartiet og på venstresiden er det politikere som bruker de høye strømprisene som argument mot EØS-avtalen og energisamarbeidet ACER, men det er å skyte spurv med kanon. Det er heller ikke noen god løsning å slutte å importere eller eksportere kraft så lenge stat og kommuner kan tjene milliardbeløp på å kjøpe billig og selge dyrt.

Ifølge Statistisk sentralbyrå solgte stat og kommuner netto over 2,6 milliarder kilowattimer strøm (GWH) til utlandet i juni. I samme periode lå prisen på rundt to kroner per kilowattime. I runde tall solgte altså Norge strøm for over fem milliarder kroner til utlandet i juni.

Dette er samtidig grunnen til at makspris er en dårlig idé. Skal vi først selge strøm ut av landet, så må vi sikre oss en god pris og ikke bruke milliardbeløp på å sponse utenlandske strømkunder.

La oss si at Stortinget vedtar en makspris på 50 øre per kilowattime. Det ville i første omgang føre til en ekstrem etterspørsel fra utlandet. Alternativt ville vi tapt rundt fire milliarder kroner i måneden på billigsalg av strøm til utlandet.

Makspris på strøm er en dødfødt tanke så lenge EU og EØS-avtalen forbyr diskriminering av kunder i andre land, og norsk næringsliv er helt avhengig av EØS-avtalen.

...men det finnes mye enklere og bedre løsninger

For norske strømkunder er det bare en ting som betyr noe, og det er hva elektrisitet koster. Det er selvfølgelig helt urimelig at folk sør og vest i landet betaler over 50 ganger mer for strømmen enn landsmenn i nord.

Men når både Høyres Nicolai Astrup og statsminister Jonas Gahr Støre sier nei til makspris, betyr det at de må toe sine hender og stå maktesløse? Selvsagt ikke!

Den enkle løsningen er å forbedre strømstøtten:

  • Utvid ordningen til å gjelde fritidsboliger og næringsliv.
  • Fjern merverdiavgift og forbruksavgift midlertidig.
  • Øk kompensasjonen mot 100 %, og senk grensen til 50 øre per kilowattime.

I praksis blir det en strømstøtte som følger EØS-reglene, men som beskytter norske forbrukere.