Et klart flertall på Stortinget avviste alle forslag om å gjøre strømstøttepakken bedre for hardt plagede norske forbrukere.

Fem partier stemte konsekvent imot alle forslag til bedre ordninger - nemlig Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Også Høyre stemte konsekvent imot forslagene som ville gitt mye mer tilbake til strømkundene, men foreslo i rettferdighetens navn en relativt liten forbedring som ble nedstemt.

Denne siden viser alle forslagene: Hva stemte partiene og representantene i forslag om bedre strømstøtte.

Dagen før Stortinget behandlet saken demonstrerte vanlige folk mot de høye elektrisitetsprisene i 11 norske byer. Stortinget hadde på bordet forslag som kunne gitt mange tusen kroner mer i støtte til vanlige forbrukere.

Det skiller opptil flere titusener på strømpakkene

Som kjent ønsker regjeringen og støttepartiet SV å begrense strømstøtten til 80 % av merkostnadene hvis gjennomsnittet en måned ligger over 70 øre per kilowattime for energien (elavgift, merverdiavgift og nettleie kommer i tillegg).

Det forelå fire forslag som ville gjort strømstøtten bedre:

  • Rødt foreslo en toprisordning, der alt over 35 øre ble dekket for de første 2000 kilowattimene, 50 % av alt over 70 øre for de neste 3000 kilowattimene, og null for strømforbruk over 5000 kilowattimer. Forslaget fikk bare Rødts stemmer.
  • Kristelig Folkeparti foreslo at staten tar hele regningen for alle strømbrukere hvis prisen er over 50 øre per kilowattime. Dette forslaget fikk støtte fra Frp, Rødt, KrF og Pasientfokus ene representant.
  • Høyres forslag var å beholde grensen på 70 øre, men heve støttesatsen fra 80 til 85 prosent. Forslaget fikk bare Høyres stemmer.

To andre forslag som ville gjort ordningen bedre, fikk også tommelen ned. Det var klart flertall mot å gjøre støtten for desember bedre, og et forslag om å ta utgangspunkt i dagspriser - og ikke månedspriser - falt også. Begge disse forslagene ville gitt strømkundene mer støtte.

Store protester
For de nær 600.000 medlemmene i Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» er det sikkert skuffende å se at regjeringspartiene, SV og flere av de andre partiene sier blankt nei til bedre offentlig støtte. Gruppens leder anbefaler nå medlemmene om å etablere lokale grupper foran lokalvalgene om halvannet år.

Les også

Jonas Gahr Støre sitter fastspent i den elektriske statsministerstolen

Stat og kommuner har tjent rundt 40 milliarder kroner mer enn i fjor på de høye strømprisene i vinter, og i mange kommuner opplever innbyggerne rekorddyr strøm, mens det kommunalt eide kraftverket håver inn penger. Dette kan bli en intens konflikt i tiden fremover, hvis ikke vår, sommer og lavere kraftpriser demper gemyttene.

Venstres leder Guri Melby er gjest i podkasten Stavrum & Eikeland denne uken. Her forklarer hun hvorfor hun vil ha flere strømkabler til utlandet:

Billigere strøm blir koblet til mange andre krav
Problemet for strømprotestene er at kravet om billigere strøm blir brukt som en brekkstang for andre, og mye vanskeligere, politiske temaer.

Elektrifisering av sokkelen, hybridkabler eller andre utenlandskabler og vindmøller på land er vanskelige temaer, og de blir fort lynavledere for kravet de fleste demonstrantene er enige om - nemlig billigere kraft innenlands i Norge. For den vanlige forbruker er det likegyldig om det oppnås med en makspris eller et tak, der staten kompenserer alt over.

Men avstemningen på Stortinget viser at det er et stort flertall mot å innføre en ordning som i praksis gir maksimum 50 øre per kilowattime. Det forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus (protestlisten fra Alta).

Som voteringsoversikten viser, er det sterk motstand. Grunnen til at det ikke er 169 stemmer, er at ikke alle representantene er til stede. Det fikser partiene med såkalt utbytting, som litt forenklet betyr at partiene gir relativt like mange fri fra å delta i voteringen.

Konklusjon: Det er dristig av stortingsflertallet å lytte så lite til protestene, men på Stortinget er det makta som rår mellom valgene. Vanlige folks tur kommer ved valgurnene, eller når meningsmålerne ringer.