Gå til sidens hovedinnhold

Målet må være å hjelpe flest mulig, ikke drive symbolpolitikk

MDGs tolkninger og virkelighetsbeskrivelse er like lite realitetsorientert som det meste av politikken partiet fremlegger. 

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

MDG har som vanlig et heller flytende forhold til sitater, fakta og historie, noe som også nå kommer til syne i en tekst om innvandring. Målet med Norges flyktningpolitikk skal være å hjelpe flest mulig. Ikke drive med symbolpolitikk.

1. september 2021 ble en tekst som jeg hadde skrevet om innvandring publisert hos NRK Ytring. Tekstens hovedpoeng er at innvandrere i all hovedsak skal hjelpes i nærområdene - eller der de er.

MDGs representanter har skrevet et tilsvar til min opprinnelige tekst. De starter med å si at teksten er underlig, men fortsetter like fullt med å ramse opp MDGs partiprogram som et slags tilsvar.

De skriver om alt fra nedleggelse av olje, til å gi en heller misforstått leksjon om krigen i Afghanistan.

Les MDGs tilsvar her

Det handler om integrering

La meg starte med å understreke at MDGs tolkninger og virkelighetsbeskrivelse er like lite realitetsorienterte som det meste av politikken partiet fremlegger.

Norges hovedlinje har vært, og skal være, å ta imot og gi opphold til de som trenger beskyttelse. Men, vi kan ikke ta imot alle. Dermed har vi lagt oss på en linje hvor de med størst sannsynlighet for å kunne integreres skal få opphold. Det gjør vi fordi vi vil hjelpe flest mulig, ikke drive forvirret symbolpolitikk.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er også et annet perspektiv i denne debatten som MDG og flere på venstresiden i norsk politikk ikke ser ut til å ta innover seg. Det handler om å integrere mennesker inn i det norske samfunnet. Det handler om å gi folk utdanning, gi dem et sted å bo og hjelpe dem med å komme inn i jobb.

Som det har blitt påpekt en rekke ganger, vil bosetting av et stort antall innvandrere utfordre Norges integreringsevne. Det er altså snakk om å gi disse menneskene den kompetansen de trenger for å lykkes i det norske samfunnet, og da er det aller viktigste vi kan bistå de med å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Sysselsetting bekjemper fattigdom

Vi i Høyre har i den forbindelse lansert en plan for å gjøre integreringsprosessen mer lik skolepolitikken vår. Vi må kartlegge flyktningenes kompetanse raskere og gi dem et relevant kompetansetilbud som øker sannsynligheten for å få jobb. Det å få mennesker i jobb så raskt som mulig er helt avgjørende for hvorvidt de blir en del av det norske samfunnet eller ei.

Les også: En dårlig ikke-beklagelse: - Dette er skammelig, Christian Tybring-Gjedde

Man kommer lettere i jobb om man har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det vil også ha en effekt å heve kompetansekravet for norsk. Å øke sysselsettingen blant innvandrere er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på. Innvandrere er sterkt overrepresentert i gruppen nordmenn med vedvarende lav inntekt.

Bidrar til utenforskap

Oslo er kanskje det beste eksemplet på hva som skjer når evnen til integrering strekkes til det ytterste, og her må det påpekes at Oslo styres av blant annet MDG.

Les flere kommentarer fra Mahmoud Farahmand

Oslo har i flere år valgt å bosette en betydelig andel nyankomne flyktninger. Dette har gått så langt at byens evne til å tilrettelegge for god integrering er redusert til et kritisk nivå. Dette er villet politikk av MDG, SV og Arbeiderpartiet. En villet politikk som i retorikken fungerer fint, men i realiteten ikke bidrar til stort mye annet enn utenforskap.

Noe vi innvandrere overhodet ikke er tjent med, verken på kort eller lengre sikt.

Vil ramme hardest

Det som også blir nokså underlig er at MDG i kombinasjonen med høy innvandring skal avvikle den mest lønnsomme næringen vi har i Norge, nemlig olje- og gassnæringen. I tillegg går partiets samarbeidspartnere til valg på økte skatter og avgifter som vil ramme det norske næringslivet.

De fleste med innvandrerbakgrunn jobber i det private næringsliv, være seg som ansatte eller som bedriftseiere. En skattepolitikk som rammer disse aller hardest vil neppe medføre bedre integrering.

Les også: Vi trenger mer av det som samler oss, ikke det som splitter oss

Skulle visst bedre

Hva angår MDGs retorikk om «you break it, you buy it» kan jeg legge til dette:

Om det er ett land som har bidratt til at Afghanistan er «broke», så er det nettopp Pakistan, landet som flere tiår har livnært islamistiske ekstremister og sluppet disse løs blant det afghanske folk. Vi har gjort våre feil, men det er svært svak historieforståelse å påstå det MDG fremmer i teksten sin. Man skulle tro at MDGs representanter visste bedre enn som så.

En ting er nokså sikkert. Med MDG ved Støres bord vil vi risikere lavere verdiskapning, høyere utgifter og en meningsløs og lite bærekraftig innvandringspolitikk, som kun vil bidra til at mennesker som kommer til Norge risikerer varig utenforskap.

Dette er verken humant, rettferdig eller særlig gjennomtenkt og det vil ei heller bidra til et bedre liv til de millionene av flyktninger som trenger hjelp aller mest.