Erna Solbergs ettermæle er et Norge der utslippene har gått ned fem år på rad, og der næringslivet er i gang med enorm grønn omstilling.

MDGs ettermæle i Oslo er foreløpig brutte klimamål og klimautslipp som nærmest står stille, til tross for store løfter og retorikk. Dette unnlater tilfeldigvis Une Bastholm å nevne i sitt kritiske innlegg.

Les Une Bastholm sitt innlegg her: Erna trenger avløsning

Vi har en plan

Høyre i regjering har lagt frem en ambisiøs og forpliktende klimaplanplan for å halvere alle utslippene våre frem mot 2030.

  1. Vi skal øke CO2-avgiften, og gjennomføre et grønt skatteskifte. Det skal lønne seg for folk og bedrifter å velge miljøvennlig og utvikle klimavennlig teknologi. Vi skal bruke markedet i miljøets tjeneste.
  2. Økt klimakrav i offentlige innkjøp, blant annet krav om lav- og nullutslippsteknologi i transport og bygg- og anleggssektoren
  3. Ha et forpliktende klimasamarbeid med EU, med årlige utslippsbudsjetter.
  4. Støtte forskning og utvikling av fornybar energi og null- og lavutslippsløsninger i industrien, transport, jordbrukssektoren og innen sirkulære løsninger. Målet er å få ned kostnadene slik at teknologien kan eksporteres til andre land, kutte utslipp globalt og skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Det er ikke vanskelig å kutte utslipp. Det er jo bare å skru av alt som forurenser. Det vanskelige er å kutte utslipp samtidig som vi skaper flere jobber, og beholder den norske velferden.

Det er dette som skiller Høyre og MDG fra hverandre. Der MDGs svar på klimakrisen er å skru opp skattene, samtidig som de vil skru av lyset på norsk sokkel, skal Høyre kutte utslippene uten at det går på bekostning av utviklingen.

Høyre er allerede på god vei. De norske utslippene er de laveste siden 1993. Samtidig har befolkningen økt med én million mennesker og den norske økonomien har doblet seg. Det viser at økonomisk vekst og utslippskutt kan forenes.

MDGs næringspolitikk henger ikke sammen med klimapolitikken

MDG snakker om klimapolitikk som om at det eneste som teller er å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Høyre mener at kompetansen og teknologien norsk olje- og gassindustrien sitter på, er enormt viktig for den grønne omstillingen vi står i. Hvis vi vedtar at Norge skal slutte å produsere olje og gass, vil det gå hardt utover en industri som allerede er i gang med en stor grønn omstilling. Klimaeffekten av en sluttdato er også høyst diskutabel.

Les også: Radikal klimapolitikk kan ikke være et mesterskap i å slenge nedrige merkelapper etter folk

Likevel er det ingen tvil om at det blir mindre produksjon av norsk olje- og gass fremover. Den norske klimadebatten burde derfor handle om hvordan vi skal lykkes med å ta vare på teknologien, kompetansen og arbeidsplasser fra petroleumssektoren i overgangen til et fornybart samfunn. Arbeidsplasser og lønnsom fornybar energi kan ikke vedtas av politikere. Det må skapes.

Der har Une Bastholm et problem. MDG har en næringspolitikk som ikke henger sammen med klimapolitikken.

Mange små- og mellomstore bedrifter i hele Norge er i gang med å omstille måten de produserer på og tilbyr tjenester på. De neste årene må de kutte utslipp og utvikle ny klimavennlig teknologi. Med MDG får de imidlertid flere titalls milliarder kroner i skatteøkninger. Da har de ikke en sjanse til å klare omstillingen uten å kutte ansatte.

Akkurat nå finnes det også for eksempel fire batterifabrikker på tegnebrettet til den fremtidige industrien i Norge. Dette er en satsning mange partier sier de støtter. Men det øyeblikket det er snakk om at Norge skal utvinne mineralene som trengs for å lage batteriene, stemmer MDG imot – til tross for at Norge i mye større grad enn andre land klarer å ivareta natur, miljø og mennesker i produksjonen.

Vi skal ta vare på velferden og jobbene

Jeg betviler ikke MDGs gode intensjoner, men deres politikk er en omvei til lavutslippsamfunnet, og en snarvei til et fattigere Norge.

Dette vil gjøre oss i dårligere stand til å bidra til det grønne skiftet både her hjemme og i resten av verden. Det vil også føre sterke folkelige motreaksjoner og sosial uro, som vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene.

Å kalle seg et grønt parti betyr ikke at man har klimapolitikken som faktisk kutter utslipp.

Les mer fra Norsk debatt her

Mitt løfte til velgerne er at Høyre skal halvere utslippene innen 2030, samtidig som vi skal ta vare på velferden og jobbene.

Vi ser nå en enorm fremvekst av nye grønne arbeidsplasser innen hydrogen, batterifabrikker, havvind, karbonfangst og lagring. ette skaper nye muligheter, nye spennende arbeidsplasser og ikke minst penger til felleskapet.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi ha en politikk som får folk med oss ikke mot oss i klimakampen.

Derfor bør du stemme Høyre om du er opptatt av klima.