Gå til sidens hovedinnhold

MDG skal bygge Nord-Norgebanen – og legger store penger på bordet

Mens Ottar Jakobsen var opptatt med alt annet enn et oppklarende søk om MDGs syn på Nord-Norgebanen, brukte vi tiden på å gjøre det vi kan for å sikre at dagens vedtak blir noe mer enn symbolpolitikk i et valgår. 

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Vi har nemlig satt av startpengene i vår alternative nasjonale transportplan.

Da vi i MDG avholdte vårt landsmøte i mars, fikk punktet om å bygge Nord-Norgebanen stort flertall. Enkelt og greit – og uten rom for tvil.

Vi var til og med i media om saken, tenke seg til.

At Jakobsen ikke har tatt seg tid til å sjekke opp hva vi mener om dette viktige nasjonale samferdselsprosjektet, får stå for hans regning. Jeg takker imidlertid for muligheten til å fortelle litt om hva MDG mener om Nord-Norgebanen – og hvordan vi har tenkt å bidra til at satsingen ikke bare blir med fagre ord.

Les Ottar Jakobsens mening her: Nord-Norgebanen kommer, men MDG er forbausende tause

En kasteball

Nord-Norgebanen har vært en kasteball i det politiske systemet – og mellom sentrum og periferi – i snart 100 år. Altfor ofte har prosjektet blitt knyttet til kun én landsdel, og nesten alltid er det passasjergrunnlaget som legges til grunn for det samfunnsøkonomiske regnestykket.

Men Nord-Norgebanen er et samferdselsprosjekt av nasjonal betydning:

Sjømatnæringen i nord representerer store verdier for det norske samfunnet, både i form av arbeidsplasser og verdier av nasjonal betydning. Jernbanen vil være helt avgjørende for at sjømaten fra nord når europeiske markeder uten klimagassutslipp, noe som både er viktig for miljøet og for næringsaktørenes konkurransekraft hvis EU innfører en CO2-avgift på importvarer, inkludert norsk sjømat.

Å få sjømattransporten over fra vei til bane vil også gi tryggere veier i nord og veiene vil holde høyere standard over lengre tid når slitasjen fra dagens tungtransport reduseres betydelig.

Det er dette Nord-Norgebanen først og fremst handler om. Og så skal selvsagt ikke bonusen med at folk da omsider kan reise inn og ut av landsdelen på miljøvennlig vis underslås.

Når en av verdens flotteste togreiser endelig blir en realitet, vil det åpenbart få stor betydning både for reiselivsnæringen og for bo- og bli-lyst i nord.

Spadene i jorda

MDG har altså både vedtatt at vi skal bygge Nord-Norgebanen og selvsagt stemt for forslagene som ble vedtatt i Stortinget i dag. Og vi har gjort mer enn som så:

MDG vil at handling skal følge ordene. Derfor foreslår vi i vår alternative NTP å omprioritere 30 milliarder kroner fra klimafiendtlige veiprosjekter til Nord-Norgebanen - for å sørge for at spaden settes i jorda og brubanene settes i spenn.

Det er fortsatt mange spørsmål som må besvares rundt Nord-Norgebanen når det kommer til trasévalg, naturinngrep, byggemetoder og budsjettramme. Ser man til, og lærer av svenskene, kan prislappen bli lavere enn det Jernbanedirektoratet anslår i sin høyst usikre beregning.

Det er likevel rimelig sikkert at 30 milliarder ikke vil være nok til å bygge hele Nord-Norgebanen slik prosjektet er skissert i dag.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Vi kan imidlertid ikke la det beste bli det godes fiende og må komme i gang nå, til tross for usikkerheten. MDG er innstilt på å sikre et betydelig bidrag til at Nord-Norgebanen realiseres gjennom vår alternative NTP, og vi er beredt til å sette av de ytterligere og nødvendige midlene for å sluttføre Nord-Norgebanen når den tid kommer.

Da vil vi alle også vite mer om hva dette historisk viktige prosjektet for Norge faktisk vil koste – og hvilke politiske partier som er villige til å faktisk legge pengene på bordet for å få fisken på skinner.

Reklame

Vann plenen og potteplantene automatisk mens du er på ferie

Kommentarer til denne saken