Av Timo Nikolaisen, stortingskandidat for Venstre fra Drammen, og Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder for Venstre i Viken

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentenes meninger.

I Drammens Tidende og Nettavisen 13. januar angriper gruppeleder i MDG i Drammen, Cathrin Janøy, og fylkestingsrepresentant for MDG i Viken, Hanne Lisa Matt, regjeringens klimaplan.

Man kan mistenke de to representantene for å ha reagert på autopilot og en forutgående strategi om å slakte planen uansett hva som måtte komme.

Under dagens regjering har utslippene av CO2 gått ned og er på sitt laveste på 27 år.

Les også: MDGs politikk gjør ikke Oslo til et diktatur

Nedgangen vil fortsette

Den nedgangen vil fortsette med den klimaplanen som er lagt fram. Det viktigste tiltaket er å tredoble CO2-avgiften fram mot 2030. Det å øke avgiften vil i motsetning til det MDG hevder ramme de som slipper ut CO2 - og bidra til mindre utslipp.

I tillegg til CO2-avgiften fortsetter regjeringen elbil-politikken og en storstilt satsing på elektrifisering av transport til lands, til vanns og i luften. Planen stiller høye krav til det offentlige, og kommunene skal allerede fra neste år bare kjøpe elbiler. I løpet av få år skal buss og ferjer være utslippsfrie. Dette er en samlet og massiv satsing.

Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, Cicero, uttaler:

«Den nye klimameldingen går mye lenger enn tidligere klimameldinger i å koble klimapolitikk, næringspolitikk og innovasjonspolitikk. Det er veldig positivt, og i tråd med den forskningsbaserte litteraturen om hva som skal til for å få til en storstilt omstilling».

Les også: Dette er klima og CO2-tallene som sjelden blir snakket om

Unntaket er oljenæringen

Miljøorganisasjonene er i all hovedsak positive til klimaplanen, og reaksjonene er også positive i store deler av næringslivet, som nå får klare rammebetingelser for de neste ti årene. Unntaket er oljenæringen som er misfornøyd med tredoblet CO2-avgift, en avgift som vil presse dem til mindre utslipp i produksjonen.

Men MDGs talspersoner mener altså å vite bedre og skriver i sitt innlegg om klimaplanen at tiltakene er for få og ambisjonene for lave.

Den kritikken må da i samme grad ramme forskere, økonomer og interesseorganisasjoner som peker på at regjeringen forslag er et stort skritt i rett retning for å nå våre klimamål for 2030.

Gunnar Stavrum: MDG skader klimaarbeidet med sin enøyde motstand mot all bilkjøring

Svulstig retorikk og synsing

Det er selvsagt viktig for MDG å skape usikkerhet om Regjeringens, og særlig Venstres, troverdighet i klima- og miljøspørsmål. Kritikken inneholder imidlertid ingen naturvitenskapelig eller faglig substans. Den er derimot full av svulstig retorikk og synsing.

Kritikken røper at MDGs representanter enten ikke har forstått, eller ikke vil erkjenne, hva planen dreier seg om. De blander mål og planer for å redusere utslippene fra kvotepliktig sektor med tiltak for å redusere utslippene i kvotefri sektor.

MDGs representanter burde vite at vi bygger nasjonal klimapolitikk på Paris-avtalen. Parisavtalen slår fast at de nasjonale målene som skal nås er bestemt ut fra hvor de faktiske utslippene av CO2 skjer. Norge skal kutte i utslippene knyttet til produksjon av olje og gass, mens utslippene fra forbruket skal skje i det enkelte land der forbruket er.

Les også: Sidevalget til MDG overrasker absolutt ingen

Internasjonal forankring

Det er selve fundamentet for internasjonal klimapolitikk MDG synes å ikke vil forholde seg til - enten det er Paris-avtalen eller EUs klimapolitikk.

Klimakur-rapporten møtte mye faglig kritikk både fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) og andre naturvitenskapelige forskningsmiljøer. Klimaplanen har tatt inn over seg mye av denne kritikken. Vi klarer å skille på karbon som inngår i et naturlig kretsløp og karbon fra fossile lagerressurser, og vi klarer å skille på karbon som inngår i et 12-årig kretsløp og karbon i et 200-årig kretsløp.

Vi evner å redusere utslipp av klimagasser samtidig som vi tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold.

Les også: Ledende britisk klimaekspert tviler på oljebransjens klimadrøm: – Må kutte utslipp som besatt

Melder seg ut av mulighetene for innflytelse

Vi har en mindretallsregjering. Vi må finne noen å samarbeide med for å få klimaplanen vedtatt i Stortinget. MDG synes allerede nå å melde seg ut av mulighetene for innflytelse. I stedet bedriver de spekulasjon og historieskrivning om veibruksavgift og el-bilpolitikk fra tiden Frp satt i regjering.

For Venstre er det viktig at de naturvitenskapelige miljøene mener planen er et skritt i riktig retning, så får vi leve med at MDG ikke helt har forstått planen - eller har valgt en lite raus tilnærming til forslagene.

De omtaler seg som et grønt parti mellom blokkene i politikken, men har allerede valgt sine samarbeidspartnere på venstresiden.

Tror de Sp og Ap vil levere en bedre klimaplan enn dagens regjering?