(Nordnorskdebatt): «Hvordan skal jeg kunne vite det, når jeg aldri har prøvd», sier superjenta Pippi Langstrømpe i boka «Pippi går om bord», skrevet av Astrid Lindgren (1907-2002). Heldigvis finnes det jenter også i virkeligheten med samme pågangsmot.

Det skapte høye bølger i fjor høst da fisker Susanne Mortensen skrev en kronikk om seksuell trakassering og mobbing fra mannlige kollegaer på fiskebåten. Hun var ikke den første som varslet; flere har forsøkt i 30 år. Det ble stor oppmerksomhet om temaet. Ledelsen i Norges Fiskarlag og fiskebåtrederne fossrodde med «sånn kan vi ikke ha det» etter at temaet ble løftet fram.

Likevel valgte Fiskarlaget et styre helt uten kvinner i november i fjor, selv om det forelå forslag på en kvinne. I februar i år ble Fiskarlaget bedt om å utvide styret med to kvinner, men det grepet vil ikke Fiskarlaget ta, ifølge Fiskeribladet. Signalene til kvinner som kan tenke seg fiskeryrket, er ikke til å ta feil av.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Samme høst la også tidligere fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) fram en rapport og strategi for å bedre likestillingen i fiskeriene. Det ble satt av 1,5 millioner kroner for blant annet å rekruttere kvinnelige fiskere, og til holdningsskapende arbeid.

Nåværende fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har fulgt opp i år, og delt ut over to millioner kroner til likestillingsarbeid. Og kampen mot trakassering av kvinner om bord i fiskebåter, fortsetter. I fjor ble også organisasjonen «Hun Fisker» opprettet av varsleren Susanne Mortensen, og andre kvinnelige fiskere. Formålet er å være veiledende og støttende for kvinnelige fiskere.

Det kan ha gitt resultater, for aldri før har så mange unge kvinner meldt sin interesse for prøvefiske som i år, ifølge en pressemelding fra departementet. På landsbasis er det bare rundt tre prosent kvinnelige fiskere.

I sommerens ordning med ungdomsfiske er kjønnsbalansen en helt annen. Så lang er 163 av 466 påmeldte jenter mellom 12 og 25 år. Nordland har 60 unge som prøver seg som fiskere. 19 av dem er kvinner, viser oversikten fra Fiskeridirektoratet. De er som Pippi Langstrømpe: Dette har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare.

Les mer fra Norsk debatt

Det er selvfølgelig langt fra sikkert at alle unge kvinner som prøver seg denne sommeren, velger å bli yrkesfiskere. Hvordan de blir mottatt på de ulike fartøyene, vil være medvirkende. Og det er ikke svart hav, næringen sett under ett. Antallet som har fiske som hovedyrke økte med 25 personer i fjor, og det var kvinnelige fiskere som sto for økningen.

De er ikke veldig mange, totalt sett, men de er unge, under 30 år. Og det går framover: Kvinnelige fartøyeiere i svangerskapspermisjon fikk i 2020 rett til leieskipper mens kvinnen har permisjon. Det hadde de ikke før. Tenk det!

Fiskeryrket hardt, og tonen kan være tøff. Men Fiskarlaget, fiskebåtrederne, den enkelte skipper og mannlige kolleger kan bidra til at de som har valgt yrket ikke forlater det, og at de som prøver seg i sommer blir i båten. Når næringen har fått så mange damer på kroken, gjelder det å dra fangsten på land.