Gå til sidens hovedinnhold

Med Støres selskap blir det «vanlige folks tur» til å ta regningen

Venstresidens økte skatter er det siste norsk næringsliv trenger i en tid da bedriftene skal komme ut av krisen og få folk tilbake i jobb.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Perspektivmeldingen viser at vi står overfor tøffere prioriteringer fremover. De rødgrønnes politikk vil forsterke problemene og skyve store ekstraregninger over på familier, bedrifter og kommende generasjoner.

Behandlingen av perspektivmeldingen i Stortinget viser at det er bred enighet om at vi ønsker å bevare et sterkt velferdssamfunn, med små forskjeller, høy tillit og gode muligheter for alle. Vi ønsker mer inkludering og mindre utenforskap.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi er enige om at oljeinntektene vil gå ned, og velferdsutgiftene vil gå opp i årene fremover. Færre yrkesaktive må sørge for gode tjenester til flere eldre. Men debatten om meldingen viser også tydelige politiske skillelinjer.

Regjeringen vil skape mer, mens venstresidens vil skatte mer. Regjeringen vil fortsette modernisering av offentlig sektor, mens venstresidens vil reversere arbeidet.

Venstresidens løfter kan høres forlokkende ut

Når oljeinntektene går ned og velferdsutgiftene øker, må vi ta det politiske ansvaret for å prioritere. De rødgrønnes forslag om sekstimers arbeidsdag, gratis tannbehandling, milliardbeløp til pelsdyrnæringen, jernbane til Nord-Norge og mye mer kan høres forlokkende ut.

Men det vil være vanlige folk og bedrifter som må betale for milliardløftene. Og disse utgiftene vil komme på toppen av en allerede mer krevende budsjettsituasjon fremover.

Venstresiden står sammen om å foreslå betydelig økt skatt, som vil ramme både familier og norske bedrifter. Det er det siste norsk næringsliv trenger i en tid da bedriftene skal komme ut av krisen og få folk tilbake i jobb. De rødgrønnes angrep på EØS- avtalen setter tusenvis av arbeidsplasser i hele landet i fare.

Les også: De nye taperne og vinnerne i arbeidslivet

Regjeringen har prioritert å gi bedrifter mulighet for å beholde mer av egne inntekter for å investere i nye bedrifter, produkter og arbeidsplasser i hele landet. Norske bedrifter har fått mindre skatt blant annet på maskiner og utstyr, og har fått rom for å investere mer slik at de kan skape nye produkter og flere jobber.

Økt skatt, mer statlig detaljstyring, pisk og pekefinger fra venstresiden vil forhindre den verdiskapningen som fremtidens velferdssamfunn er avhengig av.

Trenger flere, ikke færre i jobb

Dersom venstresidens forslag om en sekstimersdag skulle blitt innført i dag, kan vanlige familier få redusert inntekten med 170 000 kroner og en ekstra skatteregning på 40-50 000 kroner. Det vil også føre til en dramatisk mangel på fagfolk i helse- og omsorg, skole, barnehage og på mange andre viktige velferdsområder.

Vi trenger flere, ikke færre i jobb. Det styrker vår økonomiske bærekraft, men enda viktigere; det gir mennesker en mulighet til å delta, mestre og bidra. Det forhindrer utenforskap, og styrker tilliten og samholdet mellom oss. Dersom vi lykkes med å få omfanget av uføretrygd ned mot svensk nivå, vil det bidra betydelig til bærekraften i fremtidens velferdssamfunn.

Regjeringens satsing på tidlig innsats i skole og barnehage, bedre psykisk helsehjelp og tiltak for at voksne kan lære hele livet, vil bidra til å inkludere flere.

I tillegg må det lønne seg mer å gå fra trygd til arbeid. Regjeringens politikk har sørget for at en vanlig familie nå betaler om lag 14 000 kroner mindre i skatt per år enn de ville ha betalt med det rødgrønne skattenivået fra 2013. Nå foreslår vi et nytt skattefradrag for unge som kommer i jobb.

Vil ramme dem som sliter mest

Arbeiderpartiet kaller det «spinnvilt» å senke skatten for unge i etableringsfasen med lav lønn. Selv vil de inn i regjering med partier som foreslår økt skatt med opp mot 30 milliarder kroner.

De rødgrønnes mantra er at økt skatt er en forutsetning for mer velferd. Men regjeringen har både kuttet skattene og styrket velferdstilbudet gjennom å reformere og effektivisere offentlig sektor. Vi har kuttet i byråkrati og investert blant annet i bedre utdanning og helsetjenester.

Vi har gitt pasientene fritt behandlingsvalg og redusert helsekøer og ventetider betydelig. Høyre har satt pasienter og brukere foran systemet, og sørget for en mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Dette er reformer de rødgrønne vil reversere, og som vil ramme vanlige folk og mange av dem som sliter mest.

Les også: Drømmen om grønn kansler i ferd med å floppe

Når Arbeiderpartiet og andre rødgrønne partier vil reversere fritt behandlingsvalg for å beskytte de offentlige helseforetakene, er det rusavhengige, psykisk syke og unge med spiseforstyrrelser som må stille seg i helsekøen eller selv betale for andre tilbud.

De rødgrønnes historie om at vanlige folk er invitert på fest på de rikes bekostning er forlokkende, men falsk. Med Støres selskap blir det som de sier «vanlige folks tur» - til å ta regningen.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Kommentarer til denne saken